Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 956.

Zpráva

rozpočtového výboru

k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 951) o vládním návrhu zákona o báňských dávkách z kutišť a z měr.

Rozpočtový výbor projednal ve schůzi, konané dne 16. prosince 1932, usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o báňských dávkách z kutišť a z měr, a usnesl se navrhnouti slavnému senátu, aby schválil osnovu zákona ve znění, přijatém poslaneckou sněmovnou a otištěném v sen. tisku č. 951.

V Praze, dne 16. prosince 1932.

Dr J. Karas v. r.,
předseda.

Jan Jiří Krejčí v. r.,
zpravodaj.