Dnešní plat podle platového zákona v Praze činí však bez výchovného tyto částky:

Stupeň služného:

a

b

c

d

e

f

1.

plat. stup.

87.000

93.000

-

-

-

-

2.

plat. stup.

63.000

69.000

75.000

-

-

-

3.

plat. stup.

I.

sl. tř.

46.200

49.800

53.400

57.000

-

-

3.

plat. stup.

II.

sl. tř.

45.600

49.200

52.800

56.400

-

-

4.

plat. stup.

I.

sl. tř.

36.600

39.600

42.600

45.000

-

-

4.

plat. stup.

II.

sl. tř.

36.000

39.000

42.000

44.400

-

-

4.

plat. stup.

III.

sl. tř.

35.400

38.400

41.400

43.800

-

-

4.

plat. stup.

IV.

sl. tř.

34.800

37.800

40.800

43.200

-

-

5.

plat. stup.

I.

sl. tř.

24.900

27.600

30.300

33.000

35.700

-

5.

plat. stup.

II.

sl. tř.

24.600

27.300

30.000

32.700

35.400

-

5.

plat. stup.

III.

sl. tř.

24.000

26.700

29.400

31.100

34.800

-

5.

plat. stup.

IV.

sl. tř.

23.700

26.400

29.100

30.800

34.500

-

6.

plat. stup.

I.

sl. tř.

19.500

21.300

23.100

24.900

26.700

28.500

6.

plat. stup.

II.

sl. tř.

19.200

21.000

22.800

24.600

26.400

28.200

6.

plat. stup.

III.

sl. tř.

18.600

20.400

22.200

24.000

25.800

27.600

6.

plat. stup.

IV.

sl. tř.

18.300

20.100

21.900

23.800

25.500

27.300

7.

plat. stup.

II.

sl. tř.

13.800

15.600

17.400

19.200

21.000

22.800

7.

plat. stup.

III.

sl. tř.

13.200

15.000

16.800

18.600

20.400

22.200

7.

plat. stup.

IV.

sl. tř.

12.900

14.700

16.500

18.300

20.100

21.900

Z těchto cifer je patrná značná diference, jaká se jeví mezi valorisovanými a skutečně vyplácenými platy. Uvedeme pouze diference u I. služební třídy, poněvadž u ostatních služebních tříd vzniká rozdíl pouze u činovného a není značný, neboť činí pouze 300 až 600 Kč ročně.

Diference u

1.

plat. stup., býv.

IV.

hodn. tř. činí

83.000

97.000

Diference u

2.

plat. stup., býv.

V.

hodn. tř. činí

59.000

87.000

Diference u

3.

plat. stup., býv.

VI.

hodn. tř. činí

36.200

49.400

Diference u

4.

plat. stup., býv.

VII.

hodn. tř. činí

27.500

35.100

Diference u

5.

plat. stup., býv.

VIII.

hodn. tř. činí

24.900

20.200

Diference u

6.

plat. stup., býv.

IX.

hodn. tř. činí

20.500

12.300

Diference u

7.

plat. stup., býv.

IX. a XI.

hodn. tř. činí

10.300

8.200

(II. služební třída)

Podle toho je úředník bývalé IV. hodn. třídy placen asi podle bývalé VI. hodn. třídy, úředník V. podle VII., úředník VI. sotva podle VIII., úředník VII. sotva podle IX., úředník VIII. asi podle XI., kdežto úředníci IX., X. a XI. klesají svými nynějšími platy hluboko pod bývalé platy zřízenců, takže nelze je s nynějším platovým schématem vůbec srovnati. A to i když béřeme v úvahu výchovné částkou 3000 Kč ročně na 2 děti.

U zřízeneckých kategorií jeví se poměr tento: Kdybychom vzali 10násobek předválečných platů, činil by plat v Praze i s akt. přídavkem

u zřízence:

u podúředníka:

1. stupeň

13.500 Kč

15.000 Kč

2. stupeň

14.700 Kč

16.350 Kč

3. stupeň

15.900 Kč

17.700 Kč

atd., a to vždy o 1200 Kč více, až

atd., a to vždy o 1350 Kč více, až

10. stupeň

24.000 Kč

27.000 Kč

Nyní jsou 3 pl. stupnice a plat (služné a činovné) činí v Praze u podúředníka I. pl. stupnice 1. stupeň 9300 Kč, 2. stupeň 10.200 Kč, atd., vždy o 900 Kč ročně více, až 10. stupeň 17.400 Kč; u podúředníka II. pl. stupnice 1. stupeň 9300 Kč, 2. stupeň 10.056 Kč atd., vždy o 750 Kč více, až 10. stupeň 16.056 Kč; u zřízence 1. stupeň 9300 Kč, 2. stupeň 9900 Kč atd., vždy o 600 Kč více, až 10. stupeň 14.700 Kč.

Jeví se tudíž diference proti předválečným platům

u podúředníka 10.500 až 9600 Kč,

u zřízence 9.300 Kč.

Vysluhující podúředník má asi tak plat bývalého 1. platového stupně a právě tak i zřízenec, takže s platem, kterým se dříve počínalo, dnes se vlastně končí.

U oficiantů byl by poměr tento:

Valorisovaný plat oficianta v Praze (10násobek předválečných sazeb) činil by ročně

I.

služební třída podle služebního stáří

14.500

II.

služební třída podle služebního stáří

16.000

III.

služební třída podle služebního stáří

17.500

IV.

služební třída podle služebního stáří

19.000

V.

služební třída podle služebního stáří

20.500

VI.

služební třída podle služebního stáří

22.000

VII.

služební třída podle služebního stáří

23.500

VIII.

služební třída podle služebního stáří

25.000

IX.

služební třída podle služebního stáří

26.500

X.

služební třída podle služebního stáří

28.000

Nyní jsou platy oficiantů rozděleny na 3 stupnice a činí v Praze (služné i činovné):

Stupnice

I.

II.

III.

1. stupeň

9.300 Kč

9.300 Kč

8.880 Kč

2. stupeň

10.400 Kč

10.152 Kč

9.300 Kč

atd. až

atd. až

atd. až

10. stupeň

19.200 Kč

16.956 Kč

12.660 Kč

Rozdíl proti předválečnému platu činí 15.300 Kč až 8.800 Kč.