Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 968.

Zpráva

rozpočtového výboru

k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 963)

o vládním návrhu zákona o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1933.

Rozpočtový výbor ponechal věcnou debatu o položkách rozpočtu až k projednání řádného rozpočtu a jednal pouze o zásadě provisoria. Je nutné, aby Národní shromáždění mělo dosti času k důkladnému projednání jak rozpočtu, tak jiných předloh, souvisejících s rozpočtem úspornými tendencemi.

Zjištěním stavu státních financí a současně poplatní síly občanstva stalo se jasným, že nelze počítati s dosavadními státními příjmy ani po zavedení nových daní a dávek. Proto bylo také nutno omeziti státní vydání.

Je potěšitelno, že úprava nového sníženého rozpočtu byla provedena za spolupráce poslanecké sněmovny s vládou. Je žádoucno, aby tento způsob sestavování rozpočtu byl trvalý, ale aby také senátu byla dána možnost účastniti se přípravných rozpočtových prací.

Provisorium zplnomocňuje vládu, aby státní hospodaření vedla podle předlohy finančního zákona na rok 1933, protože položek nynějšího rozpočtu ani na část roku 1933 použíti nelze.

Zákon o provisoriu ukládá vládě, aby opatřovala jen neodkladné potřeby státní, kterých vyžaduje plnění právních závazků státu nebo nezbytně nutný chod státní správy a státního hospodářství vůbec. Je přirozeno, že tato zásada nesmí býti omezena na dobu provisoria.

Protože rozpočtový výbor uznává nutnost zatímního opatření chodu státních záležitostí, souhlasí s usnesením poslanecké sněmovny a navrhuje, aby senát schválil toto usnesení bez změny ve znění senátního tisku č. 963.

V Praze, dne 22. prosince 1932.

Dr J. Karas v. r.,
předseda.

Frant. Jan Kroiher v. r.,
zpravodaj.