Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 971.

Návrh

senátorů Navrátila, Fr. Nováka a spol.

na zavedení III. a IV. služební třídy u podnikových úředníků státních železnic.

Vládním nařízením č. 15 z r. 1927 byl porušen platový zákon v tom směru, že vláda nezavedla u podnikových úředníků státních železnic III. a IV. služební třídu, nýbrž zavedla novou kategorii t. zv. gážistů mimo služební třídy. Vláda očekávala, že se dosavadní úřednictvo (statu III. a) tímto znehodnocením spřátelí a že bude optovati do nové gážistické skupiny. Toto úřednictvo však těžce neslo tuto hlavně morální újmu a neoptovalo téměř vůbec, takže dnes možno říci, že velký počet a služebním výkonem velmi významné úřednictvo býv. statu III. a) jest mimo platový zákon a téměř v bezprávném stavu. Jest proto již nejvýš na čase, aby se platový zákon ve všech svých důsledcích plně uplatnil také i u podnikových úředníků.

Pokud finanční stránky se týče, dlužno konstatovati, že s tímto opatřením nebyly by spojeny žádné výlohy, ježto zmíněné úřednictvo, bylo převedeno i propočteno podle zásad III. resp. IV. služební třídy platového zákona, takže se vlastně jedná o titul a zabezpečení všech práv, plynoucích z platového zákona.

Podepsaní navrhují proto:

Vláda se vybízí, aby ve smyslu § 210 plat. zákona zavedla u podnikových úředníků státních železnic III. a IV. služební třídu a v tom směru doplnila vládní nařízení č.15 z roku 1927.

V Praze, dne 28. prosince 1932.

Navrátil, Fr. Novák,
Šimek, Curkanovič, dr Kapras, inž. Havlín, Šabata, Kopřiva, Pavelka, inž. Koubek, Votruba, dr Rehák.