Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 972.

Interpelace

senátorů Thoře, Pastyříka, Kotrby, Horáka, Slámy, Kianičky a druhů

na pana ministra průmyslu, obchodu a živností

stran zákazu obchodů s jednotnými cenami.

V poslední době jsou nejen města., ale i venkov přímo zaplaveny obchody s jednotnými cenami, kde předkládá se kupujícím zboží méněcenné, které možno v solidním obchodě dostati za tytéž peníze. Tento obchod s jednotnými cenami těžce poškozuje dobrou obchodní morálku, postihuje náš vyspělý obchod a je nekalou soutěží, která se příčí živnostenskému řádu.

K tomuto poznání došlo se i v jiných státech, zvláště v poslední době v Německu, kde obchody s jednotnými cenami na základě špatných zkušeností byly zrušeny vůbec.

Vzhledem k nebezpečí úplného zničení a zhroucení se obchodů žádají podepsaní:

Vláda nechť bezodkladně vydá zákaz t. zv. obchodů s jednotnými cenami, který by se vztahoval na celé území republiky Československé.

V Praze, dne 28. prosince 1932.

Thoř, Pastyřík, Kotrba, Horák, Sláma, Kianička,
Rovňan, Volko, Janík, dr Buday, Ďurčanský.