Příloha.

STÁTNÍ ROZPOČET

REPUBLIKY

ČESKOSLOVENSKÉ

NA ROK

1933.

Strana

Celkové přehledy rozpočtových skupin........... 11

Skupina 1. Vlastní státní správa............ 12

" II. Správa státních podniků........... 16

" III. Podíly na státních daních, dávkách a poplatcích 20

" IV. Správa státního dluhu............ 21

Celkové přehledy

rozpočtových skupin.

Strana Rozpočtová skupina I. Vlastní státní správa. ............12

II. Správa státních podniků..............16

III. Podíly na státních daních, dávkách a poplatcích... 20

IV. Správa státního dluhu...............21

 

SKUPINA L

 
 

VLASTNÍ STÁTNÍ SPRÁVA.

 
 

A. Ústřední orgány státu.

Strana

Kapitola 1.

President republiky a kancelář presidenta republiky .....

... 25

Kapitola 2.

Zákonodárné sbory a kanceláře sněmoven .........

... 28

Kapitola 8.

Předsednictvo ministerské rady .............

... 31

Kapitola 4.

B. Správa zahraniční a vojenská.

Ministerstvo zahraničních věcí..............

... 34

Kapitola 5.

Ministerstvo národní obrany ....... 7 ......

... 37

 

C. Správa vnitřní.

 
 

a) politická:

 

Kapitála 6.

Ministerstvo vnitra ..................

... 45

 

b) justiční a unifikační:

 

Kapitola 7.

Ministerstvo spravedlnosti s Nejvyšším soudem .......

... 48

Kapitola 8.

Ministerstvo pro sjednoceni zákonův a organisace správy...

... 51

Kapitola 9.

Nejvyšší správní soud a Volební soud ...........

... 53

 

c) kulturní:

 

Kapitola 10.

Ministerstvo školství a národní osvěty ..........

... 55

 

d) hospodářská a dopravní:

 

Kapitola 11.

Ministerstvo zemědělství ................

... 63

Kapitola 12.

Státní pozemkový úřad ................

... 70

Kapitola 13.

Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností .........

... 72

Kapitola 14.

Ministerstvo veřejných prací ..............

... 77

Kapitola 15.

Ministerstvo pošt a telegrafů ..............

... 88

Kapitola 16.

Ministerstvo železnic .................

... 90

 

e) sociální:

 

Kapitola 17.

Ministerstvo sociální péče ...............

... 92

Kapitola 18.

Agenda ministerstva pro zásobování lidu ..........

... 97

Kapitola 19.

Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy .....

... 99

Kapitola 20.

Odpočivné a zaopatřovací platy .............

... 106

     
 

D. Správa finanční.

 

Kapitola 21.

Ministerstvo financí .................

... 108

 

E. Kontrola státní správy.

 

Kapitola 22.

 

,... 124

SKUPINA II. SPRÁVA STÁTNÍCH PODNIKŮ.

I. Finanční monopoly:

§ 1. Tabáková režie ........... ...............

Strana 128

§ 2. Státní loterie .............................

130

II. Správní monopoly a přičleněná odvětvi:

 

§ 3. Státní mincovna v Kremnici........ .........

132

§ 4a. Československá pošta (provoz pošty, telegrafu a telefonu a poštovní provoz automobilní).

. 134

§ 4b. Poštovní spořitelna ............. ..........

136

III. Československé státní dráhy:

 

§ 5. Československé státní dráhy ...........

138

IV. Podniky ostatní:

 

§ 6. Státní lesy a statky .........

140

§ 7 Uhřiněvský školní závod zemědělský..

142

§ 8. Školní závod zemědělský v Děčíně- Libverdě ........

144

§ 9 Státní báňské a hutnické závody.....

146

§ 10. Vojenská továrna na letadla......

148

§ 11 Vojenské lesní podniky...

150

§ 12 Státní lázně ............ .........

152

§ 13 Státní tiskárny:

 

a) v působnosti předsednictva ministerské rady....

154

b) v působnosti ministerstva národní obrany.....

156

§ 14. Úřední noviny v Praze a Bratislavě......

168

§ 15. Československá tisková kancelář.. . .....

160

§ 16. Žabčický školní závod zemědělský.....

162

§ 17. Kuřimský školní závod vysoké školy zvěrolékařské v Brně.. .....

164

SKUPINA III.

PODÍLY NA STÁTNÍCH DANÍCH, DÁVKÁCH

A POPLATCÍCH.

Strana Podíly...................................... 169

Rozpočet státního silničního fondu........................ 173

Rozpočet státního fondů pro vodohospodářské meliorace při ministerstvu zemědělství. 177 Rozpočet státního vodohospodářského fondu při ministerstvu veřejných prací... 181

Rozpočet státního silničního fondu.

(Zákony ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z. a n. a ze dne 6. května 1031,

č. 76 Sb. z. a n., o silničním fondu. )

Rozpočet státního fondu pro vodohospodářské meliorace

při ministerstvu zemědělství.

(Zákon ze dne 27. března 1931, č. 49 Sb. z. a n., o státním fondu pro vodohospodářské meliorace. )

Rozpočet státního vodohospodářského fondu

při ministerstvu veřejných prací.

(Zákon ze dne 27. března 1931, č. 50 Sb. z. a n., o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil. )

SKUPINA IV.

SPRÁVA STÁTNÍHO DLUHU.