Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 982.

Zpráva

imunitního výboru

o žádosti okresního soudu v Chustu ze dne 24. září 1931, č. j. Nt 35/31, aby byl dán souhlas k stíhání senátora Ivana Prokopa Lokoty pro přečin ublížení na cti podle § 2, zák. čl. XLI z r. 1914 (č. 4899/1931 předs.).

Skutková podstata.

Soukromý žalobce Karel Koutský, aktuár politické správy v Chustu, podal u okresního soudu v Chustu žalobu pro přečin ublížení na cti na senátora Ivana Prokopa Lokotu. Soukromý žalobce Karel Koutský byl dne 20. července 1931 povolán a v slýchán jako svědek na policejním komisařství v Chustu. Při konfrontaci se soukromým žalobcem jako svědkem užil I. P. Lokota slov: >Lžeš, pse< a plivnul před ním na zem. Tomuto počínání byli přítomni svědci: Freiwald Bernát, Holubec Josef, Studený František, všichni tři úředníci policie v Chustu, a Ladislav Kubín, úředník politické správy v Chustu, kteří urážlivá slova potvrdili. Tímto cítil se soukromý žalobce uražen na cti a podal na senátora I. P. Lokotu žalobu pro přečin ublížení na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914.

Návrh a odůvodnění.

Imunitní výbor navrhuje, aby senát dal souhlas k trestnímu stíhání senátora I. P. Lokoty, neboť slovy: >Lžeš, pse< a plivnutím na zem před přítomnými úředníky chtěl svědka Karla Koutského uraziti. Soukromý žalobce má nejen právo, ale jako úředník přímo povinnost chrániti svou uraženou čest. Naproti tomu imunity člena Národního shromáždění nesmí býti zneužíváno k tomu, aby občan, vykonávající svědeckou povinnost, mohl býti za to urážen a nemohl se cestou zákonnou bránit.

Praze, dne 8. února 1933.

Dr Jozef Buday v. r.,
místopředseda.

E. Šimek v. r.,
zpravodaj.