Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1933.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 988.

Zpráva

ústavně-právního výboru

k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 986) o vládním návrhu zákona o zřízení pomníků Dr. Aloisu Rašínovi a Dr. Milánu Rostislavu Štefánikovi.

K návrhu vlády schválila poslanecká sněmovna ve 247. schůzi dne 10. února 1933 osnovu zákona o zřízení pomníků dr Aloisu Rašínovi a dr Milánu Rostislavu Štefánikovi. Pomníky těmi má býti projevena vděčnost národa a státu našeho za zásluhy, kterých si vynikajícím způsobem získali dr Alois Rašín, ministr financí, a dr Milán Rostislav Štefánik, ministr vojenství, o naši republiku.

Oba spolutvůrcové československého státu účastnili se pronikavě na jeho osvobození a obnovení, dr Rašín zvláště jako jeden z vůdců domácího hnutí a jako budovatel jeho měny a dr Štefánik jako jeden z vůdců zahraničního hnutí a tvůrce zahraniční branné moci československé. Žádnému z nich nebylo osudem přáno, aby dlouho mohl pracovati také ještě ve státě, k jehož obnově životním dílem svým tak významně přispěli. Oba zahynuli tragickou smrtí ve výkonu svého úřadu. Osvobozený stát projevuje svým velkým synům a spolu-obnovitelům vděčnost slavnostní formou zákona, aby památka jich trvalým způsobem byla uctěna a zachována generacím příštím jako vzor nezištné a obětavé práce pro národ a stát.

Příslušné náklady budou hrazeny v mezích rozpočtových prostředků.

Bude na kuratoriu, ustanoveném podle § 2 návrhu, které lze doplniti kooptací, aby pomníky byly pokud možno nejdříve zřízeny.

Ústavně-právní výbor navrhuje, aby slavný senát přijal osnovu zákona ve znění usneseném poslaneckou sněmovnou a otištěném v sen. tisku č. 986.

V Praze, dne 14. února 1933.

Dr Witt v. r.,
předseda.

Dr J. Kapras v. r.,
zpravodaj.