Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1933.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 989.

Interpelace

senátorů Václáva Johanise, Jos. Koukala, Betty Karpíškové a soudr. na pana ministra veřejných prací ve věci snížení cen uhlí.

Mezi nutné denní potřeby, které jsou proti předválečným cenám značně zdraženy, patří zejména uhlí. Jest to zboží, které potřebuje pro domácnost nejchudší rodina i velký průmyslový podnik. Na štěstí máme uhelného bohatství v republice dost, avšak znalci tvrdí, že ceny jsou proti předválečným neúměrně vysoké. Tuto okolnost kritisují často veřejný tisk i jiní zájemci, kteří cítí potřebu, aby cena uhlí byla snížena.

Zejména jest nutno uvážiti, že snížená cena uhlí by přispěla k snížení výrobních nákladů, umožnila by snížení cen výrobků a zlepšila by konkurenční schopnost závodů, když by nákup uhlí a koksu byl levnější.

Při projednávání rozpočtu ministerstva veřejných prací v rozpočtovém výboru senátu prohlásil pan ministr ing. Dostálek, že jsou již zahájeny kroky, aby při cenách uhlí bylo provedeno nutné jejich snížení. Prohlásil, že otázka tato není jednoduchá a správné její vyřešení že jest pro své hospodářské a sociální důsledky velmi důležité a nejvýše odpovědné.

Toto prohlášení nemůže uspokojiti nájemníky, protože znamená opět oddalování celé věci - urychlení snížení cen uhlí. Potřeby domácností vyžadují, aby cena uhlí byla snížena s urychlením ještě v době zimní už vzhledem k tomu, že konsumentským vrstvám, zvláště dělnickým a úřednickým, byly podstatně sníženy jejich příjmy.

V zimě tvoří položka vydání na palivo velkou část vydání na vedení domácnosti a zatěžuje zvýšenou měrou sociálně slabší vrstvy občanstva. Snížení cen uhlí jest také nutné v zájmu podniků průmyslových i zemědělských. Bylo by tak usnadněno udržeti provoz i v zimě a čeliti tak vzrůstající nezaměstnanosti, jak toho žádá prospěch dělnické třídy i státu.

Podepsaní se tudíž táží:

1. Když se uznává, že vysoké ceny uhlí poškozují konsumenty i průmysl, proč ministerstvo veřejných prací neučinilo již dříve opatření, aby cena uhlí, zejména ze státních dolů, byla snížena.

2. Jest pan ministr veřejných prací ochoten učiniti opatření, aby s největším možným urychlením ještě nyní - v zimních měsících - byla cena uhlí snížena?

V Praze, dne 21. února 1933.

Johahis, Koukal, Karpíšková,
Havlena, ing. Winter, Havránek, Filipínský, Časný, Dundr, Kříž, Modráček, A. Novák, Zimák.