Přehled výdajů vlastní

rozčleněný na osobní

Kapitola

Název

A. Osobní

a) osobní výdaje podle platových zákonů a nařízení

b) ostatní osobní

řádné

mimořádné

1 President republiky a kancelář presidenta republiky 4,322.200

4,929.600

-

2 Zákonodárné sbory a kanceláře sněmoven

7,052.700

26,889.600

-

3 Předsednictvo ministerské rady

14,036.700

1,911.900

5,190.000

4 Ministerstvo zahraničních věcí

27,344.000

43,122.200

1,850.000

5 Ministerstvo národní obrany

434,364.000

141,335.400

-

6 Ministerstvo vnitra

528,435.300

9,393.900

-

7 Ministerstvo spravedlnosti s Nejvyšším soudem

218,202.700

14,657.300

-

8 Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy

1,427.100

268.100

-

9 Nejvyšší správní soud a Volební soud

5,308.700

411.900

-

10 Ministerstvo školství a národní osvěty

672,920.825

75,832.775

-

11 Ministerstvo zemědělství

54,119.100

12,446.500

170.000

12 Státní pozemkový úřad

14,875.000

3,263.100

-

13 Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností

10,803.800

2,259.800

-

14 Ministerstvo veřejných prací

80,578.200

10,706.100

690.000

15 Ministerstvo pošt a telegrafů

10,408.500

492.200

-

16 Ministerstvo železnic

18,500.900

813.900

12.000

17 Ministerstvo sociální péče

25,972.900

2,052.400

1,311.000

18 Agenda ministerstva pro zásobování lidu

2,229.200

2,853.000

-

19 Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy

45,419.700

8,190.800

-

20 Odpočivné a zaopatřovací platy

-

865,893.000

-

21 Ministerstvo financí

417,712.500

20,545.600

2,153.000

22 Nejvyšší účetní kontrolní úřad

5,001.000

297.700

-

 

Úhrn

2.599,035.025

1.248,566.775

11,376.000

státní správy (skupina I.)

a na věcné výdaje.

výdaje B. Věcné výdaje

Celkový úhrn výdajů

Kapitola
výdaje

Úhrn osobních výdajů

řádné

mimořádné

Úhrn věcných výdajů

úhrn

4,929.600

9,251.800

4,228.700

1,710.000

5,938.700

15,190.500

1

26,889.600

33,942.300

3,710.000

600.000

4,310.000

38,252.300

2

7,101.900

21,138.600

17,532.600

1,543.000

19,075.600

40,214.200

3

44,972.200

72,316.200

44,972.000

7,400.000

52,372.000

124,688.200

4

141,335.400

575,699.400

658,993.070

17,562.500

676,555.570

1.252,254.970

5

9,393.900

537,829.200

103,304.600

5,320.500

108,625.100

646,454.300

6

14,657.300

232,860.000

55,758.200

1,443.000

57,201.200

290,061.200

7

268.100

1,695.200

281.000

-

281.000

1,976.200

8

411.900

5,720.600

441.000

-

441.000

6,161.600

9

75,832.775

748,753.600

198,803.200

31,915.000

230,718.200

979,471.800

10

12,616.500

66,735.600

128,328.900

3,310.100

131,639.000

198,374.600

11

3,263.100

18,138.100

1,901.000

31.000

1,932.000

20,070.100

12

2,259.800

13,063.600

17,602.900

2,270.000

19,872.900

32,936.500

13

11,396.100

91,974.300

155,781.700

319,712.900

475,494.600

567,468.900

14

492.200

10,900.700

860.000

37.000

897.000

11,797.700

15

825.900

19,326.800

2,160.000

-

2,160.000

21,486.800

16

3,363.400

29,336.300

443,870.600

389,902.800

833,773.400

863,109.700

17

2,853.000

5,082.200

7,712.000

-

7,712.000

12,794.200

18

8,190.800

53,610.500

70,180.700

22,591.000

92,771.700

146,382.200

19

865,893.000

865,893.000

-

-

-

865,893.000

20

22,698.600

440,411.100

1.969,846.400

80,831.500

2.050,677.900

2.491,089.000

21

297.700

5,298.700

1,056.000

55.100

1,111.100

6,409.800

22

1.259,942.775

3.858,977.800

3.887,324.570

886,235.400

4.773,559.970

8.632,537.770