Přehled výdajů provozních

Paragraf

Podnik

Výdaje

Platy podle platových zákonů a nařízení

zaměstnanců pragmatikálních

zaměstnanců podle služebních řádů

úhrn

1

Tabáková režie

13,455.500

-

13,455.500

2

Státní loterie

867.000

-

867.000

3

Státní mincovna v Kremnici

354.600

-

354.600

4a

Československá pošta (provoz pošty, telegrafu a telefonu a poštovní provoz automobilní)

484,878.000

139,426.000

624,304.000

4b

Poštovní spořitelna

35,982.000

1,642.000

37,624.000

5

Československé státní dráhy

1,278.130

1.567,963.470

1.569,241.600

6

Státní lesy a statky

8,049.200

53,491.100

61,640.300

7

Uhřiněvský školní závod zemědělský

-

-

-

8

Školní závod zemědělský v Děčíně-Libverdě

42.750

-

42.750

9

Státní báňské a hutnické závody

9,239.800

-

9,239.800

10

Vojenská továrna na letadla

67.800

-

67.800

11

Vojenské lesní podniky

-

-

-

12

Státní lázně

-

-

-

13

Státní tiskárny:
  a) v působnosti předsednictva ministerské rady

673.800

-

673.800

  b) v působnosti ministerstva národní obrany

-

-

-

14

Úřední noviny v Praze a Bratislavě

355.700

-

355.700

15

Československá tisková kancelář

1,394.600

-

1,394.600

16

Žabčický školní závod zemědělský

-

-

-

17

Kuřimský školní závod vysoké školy zvěrolékařské v Brně

-

-

-

 

Celkem

556,638.880

1.762,522.570

2.319,161.450

rozpočtů státních podniků (skupina II.).

provozního rozpočtu Paragraf

Platy zaměstnanců podle volných smluv

Jiné platy a mzdy

Pense

Veškeré zbývající výdaje

Celkový úhrn

770.000

114,650.000

106,530.000

735,619.500

971,025.000

1

-

7.000

611.500

99,048.800

100,534.300

2

118.300

1,450.000

310.000

2,699.700

4,932.600

3

1,800.000

6,539.600

183,402.000

458,175.350

1.274,220.950

4a

-

-

1,548.000

65,617.000

104,789.000

4b

413.250

108,844.450

638,900.000

1.912,361.500

4.229,760.800

5

18,433.500

152,086.700

15,779.200

269,237.500

544,077.200

6

425.560

510.000

20.000

1,217.000

2,172.560

7

71.300

124.000

-

205.600

443.650

8

12,666.300

119,056.100

9,323.800

382,600.700

532,886.700

9

2,083.000

4,117.900

-

14,379.500

20,648.200

10

2,810.300

8,536.700

-

13,948.400

25,295.400

11

1,381.200

211.900

10.500

8,517.800

10,121.400

12

         

13

625.700

9,353.000

726.800

13,453.200

24,832.500

a

245.000

1,321.000

-

1,887.000

3,453.000

b

474.600

549.000

411.500

4,383.800

6,175.200

14

1,3335.500

231.200

280.800

5,443.700

8,685.800

15

264.830

546.000

-

933.700

1,744.530

16

179.400

306.000

-

772.100

1,257.500

17

44,097.740

528,441.150

957,854.100

4.017,501.850

7.867,056.290