Historické senátní tisky z 4. volebního období
8. zasedání - senátní tisky

4. volební období 1935 - 1938

Seznam senátních tisků

8. zasedání


č. zkrácený popis
739 Usnesenie poslaneckej snemovne o návrhu poslancov Andreja Hlinku, Karola Sidora, dra Martina Sokola a dra Jozefa Tisu (tlač 1429) na vydanie ústavného zákona o autonomii Slovenskej krajiny (tlač 1432).
740 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu posl. Révaye (tisk 1433) na vydání ústavního zákona o autonomii Karpatské Ukrajiny (tisk 1434).
741 Zpráva ústavno-právneho výboru k usneseniu poslaneckej snemovne (tlač 739) o návrhu poslancov Andreja Hlinku, Karola Sidora, dr Martina Sokola a dr Jozefa Tisu na vydanie ústavného zákona o autonomii Slovenskej krajiny.
742 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 740) o návrhu poslance Juliana Révaye na vydání ústavního zákona o autonomii Karpatské Ukrajiny.
743 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Táboře ze dne 15. července 193 č. Nt II 102/38 za souhlas k trestnímu stíhání sen. Jana Jiřího Krejčího pro přečin podle § 18 č. 2 zák. čís. 50/23 Sb. z. a n. (č. 8400/1 předs.).
744 Vládní návrh. Zákon o zřízení parlamentního úsporného a kontrolního výboru.
745 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 744) o zřízení parlamentního úsporného a kontrolního výboru.
746 zatím není k dispozici
747 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu trestního v Praze ze dne 1. října 1937 č. j. Nt III 3/37 za vydání senátora Ing. Josefa Havlína k trestnímu stíhání pro přestupek urážky na cti podle §§ 1 a 2 zák. č. 108/33 (č. 6317/1937 předs.).
748 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Plzni ze dne 9. listopadu 1936 č. j. T IX 2010/36 za souhlas k trestnímu stíhání sen. Frant. Pechmana pro přest. § 10 event. § 6 č. 3 zák. 89/1896 ř. z. a § 6 vlád. nař. č. 163/1935 Sb. z. a n. (č. 3905/1936 předs.).
749 Usnesenie poslaneckej snemovne o vládnom návrhu ústavného zákona (tlač 1437) o zmene ústavy republiky Česko-Slovenskej a o mimoriadnej moci nariaďovacej (tlač 1438).
750 Zpráva ústavně-právního výboru o usneseniu poslaneckej snemovne (tlač 749) k vládnemu návrhu ústavného zákona o zmene ústavy republiky Česko-Slovenskej a o mimoriadnej moci nariaďovacej.
751 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1440), kterým se prodlužuje účinnost zákona o dani z obratu a dani přepychové (tisk 1443).
752 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1441), kterým se s některými změnami prodlužuje účinnost zákona o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové (tisk 1444).
753 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 751) k vládnímu návrhu zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona o dani z obratu a dani přepychové.
754 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 752) k vládnímu návrhu zákona, kterým se s některými změnami prodlužuje účinnost zákona o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové.
755 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 1448) o zatímním vedení státního hospodářství Česko-Slovenské republiky (tisk 1449).
756 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 755) k vládnímu návrhu zákona o zatímním vedení státního hospodářství Česko-Slovenské republiky.

(<< 7. zasedání << )