Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2016

 • 16436/2016/S

  • Dne 24. 12. 2016 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu žádost o poskytnutí informací týkajících se veřejných vystoupení senátorů k problematice pěstování a používání konopí.

   žádost
  • Dne 30. prosince 2016 byla žadatelům informace poskytnuta.

   informace
 • 15305/2016/S

  • Dne 7. prosince 2016 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím České pošty žádost o poskytnutí informací týkajících se hospodaření za období 2011-2016.

   žádost
  • Dne 20. prosince 2016 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 14151/2016/S

  • Dne 16. listopadu 2016 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkajících se částky vydané z rozpočtu Senátu ČR na správu nemovitostí v roce 2015 a statistických údajů o nejvyšším dosaženém vzdělání senátorů v současném funkčním období.

   žádost
  • Dne 30. listopadu 2016 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 12269/2016/S

  • Dne 10. října 2016 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkajících se počtu zasedání a hlasování senátu (a) účasti ing. arch. Daniely Filipiové na těchto jednáních a hlasování senátu za dobu jejího působení v této instituci.

   žádost
  • Dne 17. října 2016 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 11555/2016/S

  • Dne 26. září 2016 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informace, týkající se platového řádu Kanceláře Senátu, platného pro rok 2016.

   žádost
  • Dne 10. října 2016 bylo žadateli zasláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

   rozhodnutí
 • 10110/2016/S

  • Dne 23. srpna 2016 obdrželo oddělení vztahů s veřejností odboru vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

   žádost
  • Dne 5. září 2016 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 9945/2016/S

  • Dne 17.srpna 2016 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím České pošty odvolání proti postupu při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

   odvolání
  • Dne 29. srpna 2016 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 9155/2016/S

  • Dne 28. července 2016 obdrželo oddělení vztahů s veřejností odboru vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

   žádost
  • Dne 2. srpna 2016 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 9034/2016/S

  • Dne 25. července 2016 obdrželo oddělení vztahů s veřejností odboru vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

   žádost
  • Dne 5. srpna 2016 bylo žadateli zasláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

   rozhodnutí
 • 8451/2016/S

  • Dne 12. července 2016 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb kanceláře Senátu prostřednictvím České pošty žádost o poskytnutí informace, resp. vysvětlení k podání jeho žádosti ve věci konání veřejného slyšení v Senátu Parlamentu ČR.

   žádost
  • Dne 26. července 2016 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 6329/2016/S

  • Dne 26. května 2016 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkajících se závěrečných účetních zpráv jednotlivých prezidentských kandidátů v poslední přímé volbě prezidenta republiky.

   žádost
  • Dne 8. června 2016 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 6241/2016/S

  • Dne 25. května 2016 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkajících se platu a náhrad senátora Lubomíra France a jeho asistentů.

   žádost
  • Dne 8. června 2016 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 5970/2016/S

  • Dne 18. 5. 2016 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkajících se místa senátorské kanceláře senátorky Ivany Cabrnochové.

   žádost
  • Dne 31. května 2016 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 5811/2016/S

  • Dne 13. května 2016 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací o bydlení a ubytování senátorů.

   žádost
  • Dne 26. května 2016 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 5012/2016/S

  • Dne 28. dubna 2016 obdržel Odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí seznamu výše náhrad senátorů za rok 2015.

   žádost
  • Dne 12. května 2016 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 4527/2016/S

  • Dne 18. dubna 2016 obdržel Odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o informace týkající se názvu používaného SW pro vedení spisové služby v Senátu Parlamentu České republiky a názvu jeho poskytovatele.

   žádost
  • Dne 22. dubna 2016 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 3141/2016/S

  • Dne 15. března 2016 obdržel Odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost vztahující se k zákonu č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

   žádost
  • Dne 30. března 2016 bylo žadateli zasláno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

   rozhodnutí
 • 2928/2016/S

  • Dne 9. března 2016 obdržel Odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkající se platu a dalších náležitostí spojených s výkonem funkce pana senátora Zdeňka Brože.

   žádost
  • Dne 18. března 2016 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 2298/2016/S

  • Dne 29. února 2016 obdržel Odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací. Tuto identickou žádost podala žadatelka znovu dne 9. března 2016, č. j. 2868/2016/S.

   žádost
  • Dne 14.března 2016 bylo žadateli zasláno Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

   rozhodnutí
  • Dne 14. března 2016 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 2031/2016/S

  • Dne 19. února 2016 obdržel Odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí výše platů a výše náhrad konkrétních senátorů za měsíc leden 2016.

   žádost
  • Dne 1. března 2016 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 1408/2016/S

  • Dne 4. února 2016 obdržel Odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí seznamu výše platů a výše náhrad jednotlivých senátorů za rok 2014.

   žádost
  • Dne 18. února 2016 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 1032/2016/S

  • Dne 28. ledna 2016 obdržel Odbor vnějších vztahů a služeb kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkající se kontrolního protokolu č. 11/11 Nejvyššího kontrolního úřadu, který si vyžádala paní senátorka Alena Dernerová.

   žádost
  • Dne 18. února 2016 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 690/2016/S

  • Dne 18. ledna 2016 obdržel Odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkající se změny zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

   žádost
  • Dne 25. ledna 2016 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 159/2016/S

  • Dne 5. ledna 2016 obdržel Odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o informace týkající se výše náhrad senátorky Mgr. Ivany Cabrnochové v letech 2014 a 2015.

   žádost
  • Dne 20. ledna 2016 bylo žadateli zasláno Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

   rozhodnutí
  • Dne 20. ledna 2016 byla žadateli část informace poskytnuta.

   informace