Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2018

 • 15480/2018/S

  • Dne 13. listopadu 2018 podal prostřednictvím elektronické podatelny Kanceláře Senátu žadatel žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které požaduje informace, týkající se výkonu mandátu senátora Jiřího Buriana vč. platu a náhrad za funkční období říjen 2014 – září 2018.

   žádost
  • Dne 27. listopadu 2018 byly žadateli informace poskytnuty.

   informace
 • 14296/2018/S

  • Dne 24. října 2018 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb žádost o poskytnutí informací týkajících se činnosti Kanceláře Senátu za r. 2017, rozpočtu v roce 2018, organizační struktury, počtu zaměstnanců apod.

   žádost
  • Dne 6. listopadu 2018 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 12499/2018/S, 12700/2018/S

  • Dne 18. září 2019 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny doplněnou žádost o poskytnutí informace, jakým způsobem byli senátoři seznámeni s otevřeným dopisem na téma vdovské důchody, který dle svého sdělení žadatelka zaslala v lednu tohoto roku.

   žádost
  • Dne 5. října 2018 byla žadatelce informace poskytnuta.

   informace
 • 11188/2018/S

  • Dne 23. srpna 2018 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí tištěného textu Jednacího řádu Senátu.

   žádost
  • Dne 4. září 2018 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 10634/2018/S

  • Dne 10. srpna 2018 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu žádost o poskytnutí informací, ve které žadatel požadoval vyjádření Senátu Parlamentu ČR k řízení Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 21/18.

   žádost
  • Dne 16. srpna 2018 bylo žadateli odesláno sdělení k žádosti o poskytnutí informace.

   sdělení
 • 10497/2018/S

  • Dne 7. srpna 2018 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkajících se platu a náhrad senátora Zdeňka Brože za období 2016-2018.

   žádost
  • Dne 21. srpna 2018 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 10201/2018/S

  • Dne 1. srpna 2018 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu žádost o poskytnutí informací týkajících se užívání plakátovací plochy mj. na vnější zdi Valdštejnské zahrady.

   žádost
  • Dne 14. srpna 2018 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 9979/2018/S

  • Dne 27. července 2018 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb žádost o poskytnutí informací týkajících se činnosti Kanceláře Senátu, výroční zprávy Kanceláře Senátu za rok 2017, senátorského sboru ad.

   žádost
  • Dne 10. srpna 2018 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 9286/2018/S

  • Dne 11. července 2018 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím osobního doručení doplněnou žádost o poskytnutí informací týkajících se výkonu mandátu senátora Ladislava Kose.

   žádost
  • Dne 25. července 2018 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 9289/2018/S

  • Dne 11. července 2018 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím osobního doručení doplněnou žádost o poskytnutí informací týkajících se výkonu mandátu senátorky Renaty Chmelové.

   žádost
  • Dne 25. července 2018 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 9044/2018/S

  • Dne 4. července 2018 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkajících se platu a náhrad senátorů.

   žádost
  • Dne 13. července 2018 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 5685/2018/S

  • Dne 26. dubna 2018 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací, ve které žadatel požaduje poskytnutí kopie pozměňovacího návrhu senátora Jiřího Voseckého k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.

   žádost
  • Dne 10. května 2018 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 5526/2018/S

  • Dne 24. dubna 2018 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále „InfZ“), ve které žadatel požadoval poskytnutí záznamů o činnostech zpracování dle článku 30 Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

   žádost
  • Dne 7. května 2018 bylo žadateli odesláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

   rozhodnutí
 • 4837/2018/S, 6420/2018/S

  • Dne 11. dubna 2018 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím České pošty žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

   žádost
  • Dne 21. května 2018 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 3836/2018/S, 4415/2018/S

  • Dne 26. 3. 2018 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

   žádost
  • Dne 12. 4. 2018 bylo žadateli odesláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, č. j. 4415/2018/S.

   rozhodnutí
 • 3469/2018/S

  • Dne 15. 3. 2018 podala žadatelka prostřednictvím datové schránky odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

   odvolání
  • Dne 11. 4. 2018 bylo žadatelce odesláno rozhodnutí o odvolání.

   rozhodnutí
 • 2054/2018/S

  • Dne 15. února 2018 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí písemného vyjádření Senátu Parlamentu ČR k řízení Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 43/17.

   žádost
  • Dne 1. března 2018 bylo žadatelce odesláno sdělení k žádosti o poskytnutí informace.

   sdělení
 • 1928/2018/S

  • Dne 14. února 2018 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb žádost o poskytnutí informací týkajících se platových poměrů definovaných zaměstnanců Kanceláře Senátu, konkrétně vedoucího Kanceláře Senátu, ředitele sekce ekonomicko-správní a ředitelky sekce senátní, za rok 2016 a 2017, a to za účelem zveřejnění na webových stránkách projektu žadatelky.

   žádost
  • Dne 1. března 2018 bylo žadateli odesláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

   rozhodnutí
 • 1686/2018/S

  • Dne 8. února 2018 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí kopií všech omluvenek z jednání, které do Senátu zaslal senátor František Čuba od 18. 10. 2018.

   žádost
  • Dne 21. února 2018 bylo žadateli odesláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

   rozhodnutí
 • 1606/2018/S

  • Dne 6. února 2018 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkajících se zveřejnění žádostí prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu ČR se jmenováním soudce Ústavního soudu.

   žádost
  • Dne 20. února 2018 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 1412/2018/S

  • Dne 1. února 2018 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí faktur, které Kancelář Senátu zaplatila za všechny jednotlivé senátory v rámci tzv. „expertného“, tj. za odborné a administrativní práce, v období 1. 11. 2017 – 1. 2. 2018.

   žádost
  • Dne 16. února 2018 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 1218/2018/S

  • Dne 29. ledna 2018 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny doplněnou žádost o poskytnutí informací týkajících se etického managementu veřejných institucí.

   žádost
  • Dne 2. února 2018 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 975/2018/S

  • Dne 23. ledna 2018 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb žádost o poskytnutí informací týkajících se rozpočtu Kanceláře Senátu, počtu zaměstnanců, organizační struktury atd.

   žádost
  • Dne 6. února 2018 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
  • Dne 6. února 2018 bylo žadateli zasláno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

   rozhodnutí
 • 160/2018/S

  • Dne 8. ledna 2018 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkajících se evidence trestně obviněných advokátů za období let 2012-2017.

   žádost
  • Dne 10. ledna 2018 bylo žadateli odesláno rozhodnutí o odložení žádosti.

   sdělení