Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2019

 • 14621/2019/S

  • Dne 11. listopadu 2019 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím České pošty žádost o poskytnutí informací týkající se rozpočtu Kanceláře Senátu, počtu zaměstnanců, organizační struktury atp.

   žádost
  • Dne 22. listopadu 2019 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 14057/2019/S

  • Dne 1. listopadu 2019 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkající se stanoviska Senátu Parlamentu ČR k řízení Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 40/18.

   žádost
  • Dne 14. listopadu 2019 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 12492/2019/S, 13799/2019/S

  • Dne 25. října 2019 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím České pošty doplněnou žádost o poskytnutí informací týkající se čerpání náhrad senátora Ladislava Kose od začátku výkonu mandátu od roku 2016 až září 2019.

   žádost
  • Dne 8. listopadu 2019 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 13521/2019/S

  • Dne 18. října 2019 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkající se informací z insolvenčního rejstříku osoby žadatelky.

   žádost
  • Dne 24. října 2019 bylo žadatelce odesláno vyrozumění o odložení žádosti.

   sdělení
 • 13122/2019/S

  • Dne 9. října 2019 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací týkající se využívání soukromých bezpečnostních služeb.

   žádost
  • Dne 23. října 2019 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 11652/2019/S

  • Dne 6. září 2019 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí dopisu Evropské komise(EK) Dočasné senátní komisi k předběžným auditům obsahující informaci, zda EK zakázala českým ministerstvům poskytnout předběžné auditní zprávy senátní komisi.

   žádost
  • Dne 19. září 2019 byla žadatelce informace poskytnuta.

   informace
 • 11024/2019/S

  • Dne 20. srpna 2019 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí kontaktu na orgán Senátu, který se zabývá soudnictvím.

   žádost
  • Dne 3. září 2019 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 10553/2019/S

  • Dne 7. srpna 2019 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím České pošty žádost o poskytnutí informací týkající se schůzky předsedy Senátu s podnikatelem panem XXXX.

   žádost
  • Dne 21. srpna 2019 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
  • Dne 21. srpna 2019 bylo žadateli odesláno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

   rozhodnutí
 • 9932/2019/S, 10211/2019/S

  • Dne 31. července 2019 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny doplněnou žádost o poskytnutí informací týkající se poskytnutí části audiozáznamu z 8. schůze Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice z 23. 7. 2019, senátní tisk č. 119 – petice za Zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní.

   žádost
  • Dne 9. srpna 2019 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 9930/2019/S

  • Dne 24. července 2019 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací, ve které žadatelka požaduje zpřístupnění veškeré komunikace Dočasné komise Senátu k návrhům auditních zpráv Evropské komise s českými ministerstvy.

   žádost
  • Dne 7. srpna 2019 byla žadatelce informace poskytnuta.

   informace
 • 9929/2019/S

  • Dne 24. července 2019 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací týkající se komunikace Dočasné komise Senátu k návrhům auditních zpráv Evropské komise s českým zastoupením v EU.

   žádost
  • Dne 7. srpna 2019 byla žadatelce informace poskytnuta.

   informace
 • 9542/2019/S

  • Dne 16. července 2019 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informace o výši vyplacené částky jako úhrady advokátní kanceláři XXXX za vypracování „Návrhu skupiny senátorů na zrušení části ust. § 28 a § 38 odst. 1 zákona č. 120/2011 Sb., exekuční řád“.

   žádost
  • Dne 30. července 2019 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 7056/2019/S

  • Dne 22. května 2019 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím České pošty žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

   žádost
  • Dne 6. června 2019 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 4223/2019/S

  • Dne 25. března 2019 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím České pošty žádost o informace týkající se poskytnutí finančních prostředků či darů v souvislosti s pořádáním akce „Živý Hus“.

   žádost
  • Dne 4. dubna 2019 byla žadatelce informace poskytnuta.

   informace
 • 3080/2019/S

  • Dne 1. března 2019 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb žádost o poskytnutí informací týkajících se asistentů, poradců a přechodného ubytování senátora VP.

   žádost
  • Dne 1. dubna 2019 byla žadatelce informace poskytnuta.

   informace
 • 2586/2019/S, 3013/2019/S

  • Dne 28. února 2019 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny doplněnou žádost o poskytnutí informací týkající se kompletního výpisu návštěvních knih za období 4. 9. 2017 – 4. 9. 2018.

   žádost
  • Dne 7. března 2019 byla žadatelce informace poskytnuta.

   informace
  • Dne 13. března 2019 bylo žadatelce odesláno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

   rozhodnutí
 • 2274/2019/S, 2609/2019/S

  • Dne 21. února 2019 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny doplněnou žádost o poskytnutí informací týkajících se čerpání náhrad senátorů v roce 2018.

   žádost
  • Dne 7. března 2019 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 1944/2019/S, 3555/2019/S

  • Dne 8. února 2019 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací, v níž žadatelka žádá poskytnutí informací o výši platů, odměn a jiných příjmů vyplacených vedoucímu Kanceláře Senátu za období let 2016-2018.

   žádost
  • Dne 22. února 2019 byla žadatelce informace poskytnuta.

   informace
  • Dne 22. února 2019 bylo žadatelce odesláno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

   rozhodnutí
 • 2031/2019/S

  • Dne 8. února 2019 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací, v níž žadatelka požaduje seznam uskutečněných zahraničních cest výborů Senátu Parlamentu ČR v roce 2018 a plán zahraničních cest výborů Senátu Parlamentu ČR pro rok 2019.

   žádost
  • Dne 22. února 2019 byla žadatelce informace poskytnuta.

   informace
 • 911/2019/S

  • Dne 21. ledna 2019 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkajících se čerpání náhrad senátorů v roce 2018.

   žádost
  • Dne 1. února 2019 byla žadatelce informace poskytnuta.

   informace
 • 541/2019/S

  • Dne 11. ledna 2019 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí kopie stanoviska Senátu Parlamentu ČR k řízení Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 47/18.

   žádost
  • Dne 18. ledna 2019 bylo žadateli odesláno sdělení k žádosti o poskytnutí informace.

   sdělení
 • 313/2019/S

  • Dne 7. ledna 2019 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací, v níž se žadatel v kontextu svého sdělení dotazuje, jaká opatření byla podniknuta proti osobám odpovědným za lži, vydávané za zákony.

   žádost
  • Dne 16. ledna 2019 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 6/2019/S

  • Dne 1. ledna 2019 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkajících se znaleckých posudků.

   žádost
  • Dne 16. ledna 2019 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace