Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2020

 • 21820/2020/S

  • Dne 29. prosince 2020 obdržel odbor senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkající se personálních záležitostí Kanceláře Senátu.

   žádost
  • Dne 12. ledna 2021 byla žadatelce informace poskytnuta.

   informace
 • 21716/2020/S; 295/2021/S

  • Dne 23. prosince 2020 obdržel odbor senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informace týkající se postupu při vyřízení dokumentu „Stanovisko občanských aktivistů a organizací hájících práva dětí, rodičů a rodin k navrhovanému zákonu o náhradním výživném“.

   žádost
  • Dne 6. 1. 2021 byla žadateli část informace poskytnuta.

   informace
  • Dne 6. 1. 2021 bylo žadateli zasláno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

   rozhodnutí
  • Dne 6. 1. 2021 podal žadatel odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

   odvolání
  • Dne 4. 2. 2021 bylo žadateli odesláno rozhodnutí o odvolání.

   rozhodnutí
 • 21613/2020/S

  • Dne 21. prosince 2020 obdržel odbor senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu žádost o poskytnutí informací týkající se hospodářských výsledků Kanceláře Senátu za rok 2020 a přijatých opatření v souvislosti s onemocněním covid-19.

   žádost
  • Dne 22. prosince 2020 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 21479/2020/S

  • Dne 17. prosince 2020 obdržel odbor senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky stížnost na postup povinného subjektu při vyřízení žádosti o poskytnutí informace ze dne 16. prosince 2020 č. j. 21316/2020/S.

   stížnost
  • Dne 22. 12. 2020 byla stěžovateli odeslána odpověď

   odpověď
 • 21477/2020/S

  • Dne 17. prosince 2020 obdržel odbor senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informace, kdy a jakým způsobem bylo senátorským klubům předáno „Stanovisko občanských aktivistů a organizací hájících práva dětí, rodičů a rodin k navrhovanému zákonu o náhradním výživném“.

   žádost
  • Dne 22. 12. 2020 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 20898/2020/S

  • Dne 14. prosince 2020 obdržel odbor senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informace týkající se činnosti státního zástupce XXX, jeho advokátní praxe, možnosti odvolání atp.

   žádost
  • Dne 17. prosince 2020 bylo žadatelce zasláno vyrozumění o odložení žádosti.

   sdělení
 • 21003/2020/S

  • Dne 14. prosince 2020 obdržel odbor senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informace týkající se postupu státního zástupce XXXX při vyšetřování případu XXX.

   žádost
  • Dne 17. prosince 2020 bylo žadatelce zasláno vyrozumění o odložení žádosti.

   sdělení
 • 20908/2020/S

  • Dne 14. prosince 2020 obdržel odbor senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informace, zda existuje zvukový záznam z průběhu 1. schůze Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, konané dne 9. prosince 2020, pokud ano, žádá o jeho poskytnutí.

   žádost
  • Dne 22. prosince 2020 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 20905/2020/S

  • Dne 14. prosince 2020 obdržel odbor senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací, kdy žadatel požaduje poskytnutí pozměňovacího návrhu senátora Lukáše Wagenknechta k senátnímu tisku č. 205, který byl projednán na 17. schůzi Výboru Senátu pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, konané dne 3. června 2020.

   žádost
  • Dne 22. prosince 2020 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 20784/2020/S; 20101/2020/S

  • Dne 10. prosince 2020 obdržel odbor senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky doplněnou žádost o poskytnutí informace týkající se postupu vyšetřování orgánů činných v trestním řízení v případu XXX.

   žádost
  • Dne 17. prosince 2020 bylo žadatelce odesláno vyrozumění o odložení žádosti.

   sdělení
 • 20103/2020/S

  • Dne 3. prosince 2020 obdržel odbor senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkající se evidence docházky senátorů.

   žádost
  • Dne 16. prosince 2020 byla žadatelce informace poskytnuta.

   informace
 • 19695/2020/S

  • Dne 2. prosince 2020 obdržel odbor senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkající se personálních záležitostí Kanceláře Senátu.

   žádost
  • Dne 16. prosince 2020 byla žadatelce informace poskytnuta.

   informace
 • 19051/2020/S

  • Dne 23. listopadu 2020 obdržel odbor senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací týkající se poskytnutí dokumentů: usnesení vlády České republiky č. 957 o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR; ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky a zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů. To vše v anglickém jazyce a v účinném znění, případně i v předchozích platných zněních.

   žádost
  • Dne 26. listopadu 2020 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 18778/2020/S

  • Dne 19. listopadu 2020 obdržel odbor senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací ve věci odvolání členů dozorčí komise Rady České televize na základě usnesení Rady České televize ze dne 11. 11. 2020 č. 225/18/20.

   žádost
  • Dne 3. prosince 2020 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 17681/2020/S

  • Dne 5. listopadu 2020 obdržel odbor senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací, v níž se žadatel dotazuje na podmínky vzniku mandátu nově zvolených senátorů ve volbách proběhlých v roce 2020 a zániku mandátu senátorů, kteří již zvoleni nebyli.

   žádost
  • Dne 18. listopadu 2020 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 15222/2020/S

  • Dne 29. září 2020 obdržel odbor senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací, ve které žadatel požaduje informace o celkových nákladech na cestu a pobyt předsedy Senátu na Taiwanu.

   žádost
  • Dne 13. října 2020 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 15205/2020/S, 14237/2020/S

  • Dne 10. září 2020 obdržel odbor senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkající se cesty předsedy Senátu na Taiwan.

   žádost
  • Dne 24. září 2020 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
  • Dne 24. září 2020 zaslal žadatel stížnost na postup při vyřízení žádosti o poskytnutí informací.

   stížnost
  • Dne 14. října 2020 bylo stěžovateli odesláno potvrzení rozhodnutí o vyřízení žádosti.

   rozhodnutí
 • 14369/2020/S

  • Dne 14. září 2020 obdržel odbor senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací, ve které žadatel požadoval informace o celkových nákladech Senátu za rok 2019.

   žádost
  • Dne 21. září 2020 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 13239/2020/S, 12856/2020/S

  • Dne 25. srpna 2020 obdržel odbor senátních služeb a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny doplněnou žádost o poskytnutí informací, ve které žadatel požaduje informace týkající se řešení schodku státního rozpočtu.

   žádost
  • Dne 8. září 2020 bylo žadateli odesláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

   rozhodnutí
 • 12323/2020/S

  • Dne 10. srpna 2020 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu žádost o poskytnutí informací týkající se činnosti Kanceláře Senátu v roce 2020.

   žádost
  • Dne 21. srpna 2020 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 11787/2020/S

  • Dne 31. července 2020 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací týkající se výkonu spisové služby Kanceláře Senátu.

   žádost
  • Dne 14. srpna 2020 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 10347/2020/S, 9932/2020/S

  • Dne 3. července 2020 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací, ve které žadatel požaduje poskytnutí seznamu firem, které potvrdily účast na cestě předsedy Senátu na Taiwan.

   žádost
  • Dne 17. července 2020 bylo žadateli odesláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

   rozhodnutí
 • 10281/2020/S

  • Dne 3. července 2020 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkajících se výkonu činnosti senátora Jaromíra Strnada.

   žádost
  • Dne 17. července 2020 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 7737/2020/S

  • Dne 21. května 2020 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkajících se užívání roušek s logem Senátu.

   žádost
  • Dne 2. června 2020 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 5161/2020/S

  • Dne 1. dubna 2020 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkajících se počtu zaměstnanců Kanceláře Senátu a senátorů, využití výkonu práce v režimu home office ad.

   žádost
  • Dne 15. dubna 2020 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 4241/2020/S

  • Dne 16. března 2020 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací, ve které žadatel požaduje informace týkající se plnění právních předpisů a dalších nařízení platných po dobu nouzového stavu vyhlášeného na území České republiky z důvodu zabránění šíření koronaviru COVID-19.

   žádost
  • Dne 30. března 2020 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 4126/2020/S, 3709/2020/S

  • Dne 11. března 2020 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny doplněnou žádost o poskytnutí informací týkajících se nákladů vynaložených na provoz kanceláře senátorky Emilie Třískové.

   žádost
  • Dne 23. března 2020 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 3749/2020/S

  • Dne 9. března 2020 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací týkajících se platů vyplacených vedoucímu / vedoucí Kanceláře Senátu za období 2016-2019.

   žádost
  • Dne 23. března 2020 byla žadatelce informace poskytnuta.

   informace
  • Dne 23. března 2020 bylo žadatelce odesláno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

   rozhodnutí
 • 3530/2020/S

  • Dne 4. března 2020 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací, ve které žadatel požaduje informace týkající se aktivit senátora Tomáše Goláně navazujících na jeho schůzku s žadatelem z ledna 2019.

   žádost
  • Dne 16. března 2020 bylo žadateli zasláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

   rozhodnutí
 • 3235/2020/S

  • Dne 1. března 2020 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu žádost o poskytnutí informací týkajících se realizace bezpečnostních opatření v oblasti migrační politiky, udělování víz nebo poskytnutí humanitární pomoci ČLR v souvislosti s bojem proti koronaviru.

   žádost
  • Dne 16. března 2020 bylo žadateli odesláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

   rozhodnutí
 • 2070/2020/S

  • Dne 10. února 2020 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací týkajících se kandidáta Senátu na post Veřejného ochránce práv.

   žádost
  • Dne 21. února 2020 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 1567/2020/S

  • Dne 31. ledna 2020 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkajících se zpravodajské zprávy k návrhu zákona o realitním zprostředkování - tisk 158, který byl projednáván na ÚPV dne 27. listopadu 2019.

   žádost
  • Dne 13. února 2020 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 1444/2020/S

  • Dne 30. ledna 2020 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkajících se asistentky senátora Ladislava Kose.

   žádost
  • Dne 13. února 2020 byla žadatelce informace poskytnuta.

   informace
 • 1518/2020/S

  • Dne 30. ledna 2020 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkajících se zákonné úpravy tajné volby kandidátů na ústavního soudce.

   žádost
  • Dne 13. února 2020 byla žadatelce informace poskytnuta.

   informace
 • 1245/2020/S, 17707/2019/S, 16650/2019/S

  • Dne 27. ledna 2020 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny podání, v němž žadatel doplnil povinné náležitosti žádosti o poskytnutí odborných stanovisek ve věci zbraňové legislativy ČR, vypracovaných odborníky na ústavní právo pro Stálou komisi Senátu pro Ústavu a parlamentní procedury.

   žádost
  • Dne 10. února 2020 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
  • Dne 10. února 2020 bylo žadateli zasláno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

   rozhodnutí