Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2021

 • 22975/2021/S

  • Dne 15. prosince 2021 obdržel Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále InfZ), podanou panem ... (dále žadatel). Žadatel žádá dokumenty, zákony a rozsudky zakazující otroctví či obdobnou formu nadvlády. Žádá o dokumenty zmocňující Českou republiku, či jiného zmocněnce, k rozhodování a vydávání nařízení o právech člověka.

   žádost
  • Na základě posouzení žádosti vydává Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu dle § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím toto rozhodnutí: Žádost se odkládá.

   sdělení
 • 22427/2021/S

  • Dne 13. prosince 2021 obdržel Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále InfZ), podanou paní ... (dále žadatel). V žádosti požaduje informace právu na osobní vlastnictví bývalých emigrantů.

   žádost
  • Na základě posouzení žádosti vydává dne 17. 12. 2021 Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu dle § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím toto rozhodnutí: Žádost se odkládá.

   sdělení
 • 21595/2021/S

  • Dne 3. prosince 2021 obdržel Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky DS ... o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále InfZ), ve které pan ... (dále jen žadatel), žádal o poskytnutí informací v souvislosti s aplikováním mimořádných opatření MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN ministerstva zdravotnictví.

   žádost
  • Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu jako orgán prvního stupně povinného subjektu posoudil žádost a k části týkající se následujících dotazů poskytuje žadateli informace. -Žádost o informaci, zda jsou na základě opatření MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN testováni všichni senátoři, jejich asistenti a další zaměstnanci senátu. -Pokud nejsou testováni všichni výše uvedení, tak žádám o informaci, které výjimky z bodu IV jsou použity a jakým způsobem jsou zjišťovány informace pro výjimky z testování uvedené v bodě IV mimořádného opatření -Pokud není mimořádné opatření aplikováno, tak žádám o informaci, jestli byl dán podnět na příslušnou krajskou hygienickou stanci, že je porušováno mimořádné opaření ministerstva zdravotnictví

   odpověď
  • K části žádosti o poskytnutí informace týkající se sdělení o očkování senátorů, asistentů těchto senátorů a zaměstnanců Kanceláře senátu proti nemoci covid-19, se vydává samostatné Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti. Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu jako orgán prvního stupně povinného subjektu posoudil žádost a rozhodl takto: Žádost žadatele o poskytnutí informací kolik senátorů, asistentů těchto senátorů a zaměstnanců senátu je očkováno proti nemoci covid-19, tj. kolik senátorů, asistentů senátorů a zaměstnanců Senátu splňuje podmínky bezinfekčnosti podle stávajících kritérií nastavených ministerstvem zdravotnictví. Rovněž žádá o sdělení, kolik senátorů, asistentů senátorů a zaměstnanců Senátu je rozočkováno. Informace žádá sdělit zvlášť pro senátory, asistenty senátorů a zaměstnance Senátu, přijatá dne 3. prosince 2021, se podle § 15 odst. 1 InfZ odmítá.

   odmítnutí části žádosti
 • 21151/2021/S, 21538/2021/S

  • Dne 29. listopadu 2021 obdržel Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny Kanceláře Senátu žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále InfZ), ve které pan ... (dále jen žadatel), žádal o poskytnutí seznamu senátorů, kteří byli očkováni proti COVID-19. 6ádost neobsahovala povinné náležitosti dle § 14 odst. 2 InfZ.

   žádost
  • Dne 2. 12. 2021 byla žadatel vyzván k doplnění povinných náležitostí žádosti.

   výzva
  • Dne 2. 12. 2021 žadatel prostřednictvím elektronické komunikace doplnil povinné náležitosti pod č.j. 21538/2021/S.

   doplnění
  • Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu jako orgán prvního stupně povinného subjektu posoudil žádost a rozhodl takto: Žádost žadatele o poskytnutí seznamu senátorů, kteří byli očkováni proti COVID-19 přijatá dne 2. listopadu 2021 se podle § 15 odst. 1 InfZ odmítá.

   rozhodnutí
 • 20858/2021/S

  • Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu jako orgán prvního stupně povinného subjektu obdržel prostřednictvím elektronické podatelny dne 23. listopadu 2021 žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále InfZ), ve které žadatel požadoval informaci, k zákonu č. 243/2020 Sb. o pravomoci Police ČR a obecní policie porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS Cov-2. Žádost neobsahovala povinné náležitosti dle § 14 odst. 2 InfZ.

   žádost
  • Povinný subjekt posoudil Vaši žádost a v souladu s § 37 odst. 4 písm. a) InfZ Vás tímto vyzývá k doplnění povinných náležitostí žádosti dle § 14 odst. 2 InfZ. Povinný subjekt v doplňující části výzvy poskytl požadované informace.

   výzva
  • Povinný subjekt posoudil Vaši žádost a v souladu s § 37 odst. 4 písm. a) InfZ Vás tímto vyzývá k doplnění povinných náležitostí žádosti dle § 14 odst. 2 InfZ. Povinný subjekt v doplňující části výzvy poskytl požadované informace.

   výzva
 • 20825/2021/S

  • Dne 23. listopadu 2021 obdržel Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky Kanceláře Senátu žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále InfZ), podanou panem ... (dále žadatel). Žadatel žádá o poskytnutí informací k očkování.

   žádost
  • K žádosti sdělujeme, že podle § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, mají povinné subjekty povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Požadované informace se nevztahují k působnosti Senátu Parlamentu ČR ani k působnosti Kanceláře Senátu. Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu proto dle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ žádost žadatele odkládá.

   sdělení
 • 20560/2021/S

  • Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále InfZ) obdržel dne 18. 11. 2021. žádost pana ..., který požaduje informace k nákladům na senátní kancelář v ulici Kubánské náměstí 1271, 1272 a ulici Litevská 1273 a 1274, Praha 10.

   žádost
  • Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu jako orgán prvního stupně povinného subjektu posoudil žádost a informaci poskytl dne 26. 11. 2021.

   odpověď
 • 20446/2021/S

  • Dne 16. listopadu 2021 obdržel Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny Kanceláře Senátu žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále InfZ), podanou ... (dále jen žadatel). Žadatel žádá informace k očkování proti nemoci covid-19.

   žádost
  • K žádosti sdělujeme, že podle § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, mají povinné subjekty povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Požadované informace se nevztahují k působnosti Senátu Parlamentu ČR ani k působnosti Kanceláře Senátu. Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu proto dle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ žádost žadatele odkládá.

   sdělení
 • 20269/2021/S, 20571/2021/S, 20638/2021/S

  • Dne 15. listopadu 2021 obdržel Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky Kanceláře Senátu žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále InfZ), ve které žadatel žádal o poskytnutí informace, kteří senátoři Senátu parlamentu ČR jsou očkováni proti onemocnění COVID-19 (SARS-CoV-2).

   žádost
  • Povinný subjekt posoudil žádost a v souladu s § 14 odst. 4 písm. a) InfZ vyzval dne 18. listopadu žadatele k doplnění povinných náležitostí žádosti dle § 14 odst. 2 InfZ.

   výzva
  • Žadatel tyto povinné náležitosti dodal dne 19. listopadu 2021/č.j.20571/2021/S a opravil dne 19.11.2021/č.j./20638/2021/S.

   opravená žádost
  • K žádosti sdělujeme, že podle § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, mají povinné subjekty povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Požadované informace se nevztahují k působnosti Senátu Parlamentu ČR ani k působnosti Kanceláře Senátu. Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu proto dle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ žádost žadatele odkládá.

   sdělení
 • 19824/2021/S

  • Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále InfZ ) posoudil žádost o poskytnutí informace podle InfZ, kterou podal prostřednictvím datové schránky ... dne 9. listopadu 2021 pan ... (dále jen „žadatel“).

   žádost
  • Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu jako orgán prvního stupně povinného subjektu posoudil žádost a k jednotlivým dotazům poskytuje následující informace: 1) Program této návštěvy: Poskytujeme žadateli přílohou. 2) Jmenný seznam pozvaných resp. zúčastněných ukrajinských nezávislých novinářů a občanských aktivistů, s nimiž se senátoři během této cesty setkali, jak vyplývá ze zprávy Velvyslanectví ČR v Kyjevě: Poskytujeme žadateli přílohou.

   odpověď
 • 19499/2021/S

  • Dne 4. listopadu 2021 obdržel Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu jako orgán prvního stupně povinného subjektu žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále InfZ), podanou prostřednictvím datové schránky....

   žádost
  • Povinný subjekt posoudil žádost o poskytnutí informací a žadateli poskytl odpověď dne 16.11.2021.

   odpověď
 • 19471/2021/S

  • Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu jako orgán prvního stupně povinného subjektu posoudil žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále InfZ), podanou dne 4. listopadu 2021 prostřednictvím elektronické podatelny Kanceláře Senátu.

   žádost
  • Žádost o poskytnutí informace – jak bude Senát případné takové Zemanovy kroky akceptovat, či neakceptovat, se podle § 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 4 InfZ - Odmítá.

   rozhodnutí
 • 19279/2021/S

  • Dne 3. listopadu 2021 obdržel Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky ... žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále InfZ), podanou paní ...

   žádost
  • Na základě posouzení žádosti vydává Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu dle § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím toto rozhodnutí: Žádost se odkládá.

   sdělení
 • 18252/2021/S

  • Dne 19. října 2021 obdržel Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále InfZ), ve které žadatel žádá poskytnutí kopie dopisu Ústřední vojenské nemocnice ohledně zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana, který byl doručen 18. října 2021.

   žádost
  • Dne 3. listopadu 2021 bylo žadateli zasláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

   rozhodnutí
 • 18463/2021/S

  • Dne 20. října 2021 obdržel Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím podatelny Kanceláře Senátu žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále InfZ), ve které žadatel žádá informace k výběrovému řízení vedoucího Kanceláře Senátu v roce 2011.

   žádost
  • Dne 4. listopadu 2021 byla žadateli částečně informace poskytnuta.

   odpověď
  • Dne 4. listopadu 2021 bylo žadateli zasláno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

   rozhodnutí
 • 18145/2021/S, 19878/2021/S

  • Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále InfZ ) posoudil žádost o poskytnutí informace podle InfZ, kterou podal dne 19. října 2021 pan ... (dále jen „žadatel“).

   žádost
  • Žádost o poskytnutí informace – anonymizované verze celého textu dopisu, který Ústřední vojenská nemocnice zaslala předsedovi Senátu, který se týká prezidenta ČR, a který byl doručen předsedovi Senátu 18. 10. 2021 nebo o několik dní dříve, se podle § 15 ve spojení s § 11 odst. 1 písm. b) InfZ - odmítá.

   odmítnutí
  • Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále InfZ ) obdržel pod č. j. 19878/2021/S dne 9. listopadu 2021 odvolání proti rozhodnutí č. j. 18145/2021/S.

   odvolání
 • 18251/2021/S

  • Dne 19. října 2021 obdržel Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále InfZ).

   žádost
  • Dne 22. 10. 2021 bylo žadateli odesláno vyrozumění o odložení žádosti.

   sdělení
 • 18276/2021/S

  • Dne 19. října 2021 obdržel Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požaduje poskytnutí zvukového záznamu ze 6. schůze Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury z 19. 10. 2021.

   žádost
  • Dne 22. října 2021 byla žadateli informace poskytnuta.

   odpověď
 • 18138/2021/S

  • Dne 18. října 2021 obdržel Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požaduje poskytnutí audiovizuálních nahrávek z 15. schůze Senátu ze dne 29.01.2020

   žádost
  • Dne 25. října 2021 byla žadateli informace poskytnuta.

   odpověď
 • 18178/2021/S

  • Dne 18. října 2021 obdržel Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu jako orgán prvního stupně povinného subjektu Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále InfZ), podanou prostřednictvím elektronické podatelny. Žadatel žádá poskytnutí žádosti předsedy Senátu ze dne 15. 10. 2021, adresované Ústřední vojenské nemocnici.

   žádost
  • Dne 25. října 2021 byla žadateli informace poskytnuta.

   odpověď
 • 18099/2021/S

  • Dne 18. října 2021 obdržel Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požaduje zprávu o zdravotním stavu prezidenta republiky adresovanou Senátu ze dne 18. října 2021.

   žádost
  • Dne 22. 10. 2021 bylo žadateli odesláno vyrozumění o odložení žádosti.

   sdělení
 • 18033/2021/S

  • Dne 16. října 2021 obdržel Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále InfZ).

   žádost
  • Dne 22. 10. 2021 bylo žadateli odesláno vyrozumění o odložení žádosti.

   sdělení
 • 15025/2021/S; 15491/2021/S

  • Dne 31. srpna 2021 obdržel Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podanou prostřednictvím elektronické podatelny. Žadatel požadoval poskytnutí záznamu z živého přenosu z akce v sídle Senátu ze dne 25.8.2021.

   žádost
  • Dne 6. září 2021 byla zaslána žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. a) InfZ výzva k doplnění povinných náležitostí žádosti dle § 14 odst. 2 InfZ.

   výzva
  • Dne 7. září 2021 žadatel doplnil prostřednictvím elektronické podatelny Kanceláře Senátu povinné náležitosti.

   doplnění
  • Dne 15. září 2021 byla žadateli informace poskytnuta.

   odpověď
 • 14146/2021/S

  • Dne 12. srpna 2021 obdržel Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podanou prostřednictvím datové schránky. Žadatel požadoval informace k využití osobních údajů Kanceláří Senátu dle Záznamu o využití údajů v registru obyvatel.

   žádost
  • Dne 25. srpna 2021 byla žadateli informace poskytnuta.

   odpověď
 • 13266/2021/S

  • Dne 28. července 2021 obdržel Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále InfZ).

   žádost
  • Dne 3. srpna 2021 bylo žadateli zasláno rozhodnutí o odložení žádosti.

   rozhodnutí
 • 13372/2021/S

  • Dne 30. 7. 2021 obdržel odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací, ve které žadatel požaduje poskytnutí zvukového záznamu z 5. schůze Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury z 20. 7. 2021.

   žádost
  • Dne 11. srpna 2021 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 13240/2021/S

  • Dne 28. července 2021 obdržel Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále InfZ). Žádost se týkala posuzování Vyhlášky č. 172/2015 Sb., Ministerstva zemědělství České republiky s názvem Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení, Senátem PČR z hlediska kompatibility s právem EU

   žádost
  • Dne 4. srpna 2021 bylo žadateli zasláno rozhodnutí o odložení žádosti.

   rozhodnutí
 • 12205/2021/S

  • Dne 9. července 2021 obdržel Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále InfZ). Žadatel ve svém podání pokládá dotazy k veřejnoprávním médiím a k poskytování informací veřejnosti

   žádost
  • Dne 15. července 2021 bylo žadateli odesláno vyrozumění o odložení žádosti.

   rozhodnutí
 • 11096/2021/S

  • Dne 19.června 2021 obdržel odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací, ve které žadatel požaduje poskytnutí zvukového záznamu ze 4. schůze Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury z 16. 6. 2021.

   žádost
  • Dne 28. června 2021 byla žadateli informace poskytnuta.

   odpověď
 • 10686/2021/S

  • Dne 14. června 2021 obdržel Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím podanou prostřednictvím datové schránky. Žadatel požadoval informace týkající se asistentky Miloše Vystrčila -Anny Frankeové.

   žádost
  • Dne 28. června 2021 byla žadateli informace poskytnuta.

   odpověď
 • 10243/2021/S

  • Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu obdržel dne 7. června 2021 žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podanou prostřednictvím datové schránky. Žadatel požaduje informace týkající se označení paní Cichanouské za prezidentku.

   žádost
  • Dne 11. června 2021 byla zaslána žadateli v souladu s § 14 odst. 5 písm. a) InfZ výzva k doplnění povinných náležitostí žádosti dle § 14 odst. 2 InfZ.

   výzva
  • Dne 14. června 2021 žadatel doplnil povinné náležitosti.

   doplnění
  • Dne 28. června 2021 bylo žadateli zasláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

   rozhodnutí
 • 10112/2021/S

  • Dne 4. června 2021 obdržel Odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podanou prostřednictvím datové schránky. Žadatel požadoval informace k počtu, kvalifikaci, oboru a rozsahu činnosti poradců předsedy Senátu. Dále požadoval informaci k cenám gastroprovozu.

   žádost
  • Dne 18. června 2021 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 8612/2021/S

  • Dne 13. května 2021 obdržel odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací, kdy žadatel požaduje informace k Návrhu na zrušení odstavců 4 a 5 v § 155 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, zaslaný Ústavnímu soudu v březnu 2021.

   žádost
  • Dne 27. května 2021 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 8644/2021/S

  • Dne 13. května 2021 obdržel odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací, kdy žadatel požaduje poskytnutí všech pracovněprávních a jiných smluv (včetně DPČ, DPP), které Kancelář senátu uzavřela od 1. 1. 2018 s paní xxx a poskytnutí výkazů a faktur na základě těchto smluv, dále jmenný seznam všech asistentů, kteří pracovali a pracují pro xxx, včetně údajů trvání tohoto období.

   žádost
  • Dne 27. května 2021 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 7470/2021/S; 8007/2021/S

  • Dne 4. května 2021 obdržel odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky doplněnou žádost o poskytnutí informací, kdy žadatel požaduje informace o činnosti Senátu Parlamentu ČR v době pandemie, a to v období 1. 1. 2021-27. 4. 2021, dále o počtu přijatých žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za období 1. 1. 2020-31. 12. 2020 a 1. 1. 2021-27. 4. 2021.

   žádost
  • Dne 18. května 2021 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 7804/2021/S, 8751/2021/S, 9010/2021/S

  • Dne 3. května 2021 obdržel odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu žádost o poskytnutí informací, kdy žadatel požaduje informace k názorům Senátu k nedodržování ústavy a ke způsobu řešení v případě pohrdání ústavou. Dne 10. května byl žadatel vyzván k doplnění povinných náležitostí žádosti dle § 14 odst. 2 InfZ. Povinné náležitosti byly doplněny dne 15. května 2021.

   žádost
  • Dne 1. června 2021 bylo žadateli zasláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

   rozhodnutí
 • 1975/2021/S; 7805/2021/S

  • Dne 8. února 2021 obdržel povinný subjekt prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací ev. č. j. 1975/2021/S, ve které žadatel požadoval informace týkající se tiskoviny „Listy senátora Ladislava Václavce“. Žadatel byl vyzván k doplnění povinných náležitostí žádosti. Žadatel v zákonné lhůtě žádost nedoplnil. Dne 3. května 2021 obdržel povinný subjekt urgenci uvedené žádosti, č. j. 7805/2021/S.

   žádost
  • Dne 11. 5. 2021 byly žadateli informace poskytnuty

   informace
 • 7471/2021/S

  • Dne 28. dubna 2021 obdržel odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací týkající se údajů politicky exponovaných osob – senátorů, vedoucí Kanceláře Senátu.

   žádost
  • Dne 12. května 2021 byla žadateli část informace poskytnuta.

   informace
  • Dne 12. května 2021 bylo žadateli zasláno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

   rozhodnutí
 • 7187/2021/S

  • Dne 24. 4. 2021 obdržel odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací, ve které žadatel požaduje poskytnutí zvukového záznamu z 3. schůze Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury z 14. 4. 2021.

   žádost
  • Dne 10. května 2021 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 5999/2021/S

  • Dne 8. 4. 2021 obdržel odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací, ve které žadatel požaduje poskytnutí zvukového záznamu z 2. schůze Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury z 10. 2. 2021.

   žádost
  • Dne 14. dubna 2021 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 5971/2021/S

  • Dne 8. dubna 2021 obdržel odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu žádost o poskytnutí informací, ve které žadatel požadoval informace o užívání objektu Valdštejnské jízdárny Národní galerií v Praze.

   žádost
  • Dne 20. 4. 2021 byly žadateli informace poskytnuty

   informace
 • 5238/2021/S; 5508/2021/S

  • Dne 31. března 2021 obdržel odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny doplněnou žádost o poskytnutí informací, kdy žadatel požaduje informace týkající se činnosti Stálé komise Senátu pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků a pro analýzu kontrolních postupů finanční správy.

   žádost
  • Dne 14. 4. 2021 byly žadateli informace poskytnuty

   informace
 • 5160/2021/S; 5679/2021/S

  • Dne 26. března 2021 obdržel odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací, ve které žadatelka požadovala informace týkající se vydání některých soudců k trestnímu stíhání v souvislosti s vyšetřováním případu…

   žádost
  • Dne 31. 3. 2021 bylo žadatelce odesláno vyrozumění o odložení žádosti.

   sdělení
  • Dne 2. 4. 2021 obdržel odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu stížnost na postup povinného subjektu při vyřízení žádosti o poskytnutí informace ze dne 26. 3. 2021 čj. 5160/2021/S.

   stížnost
  • Dne 9. 4. 2021 byla žadatelce odeslána odpověď.

   informace
 • 4732/2021/S

  • Dne 17. března 2021 obdržel odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací, ve které žadatel požadoval informace k dokumentu „Memorandum o spolupráci při předávání informací o nahlášených dopravních nehodách a poruchách vozidel a systém odstraňování překážek provozu na pozemních komunikacích tvořených nepojízdným vozidlem“.

   žádost
  • Dne 31. 3. 2021 byly žadateli informace poskytnuty.

   informace
 • 3778/2021/S

  • Dne 4. března 2021 obdržel odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací, kdy žadatel požadoval informace týkající se právní a ekonomické povahy povinného subjektu.

   žádost
  • Dne 16. 3. 2021 byly žadateli informace poskytnuty.

   informace
 • 2991/2021/S; 3536/2021/S

  • Dne 2. března 2021 obdržel odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky doplněnou žádost o poskytnutí informací, kdy žadatel požaduje informace o výši náhrad výdajů spojených s výkonem funkce senátora Ladislava Kose od počátku vzniku jeho mandátu.

   žádost
  • Dne 16. 3. 2021 byly žadateli informace poskytnuty.

   informace
 • 3323/2021/S

  • Dne 28. února 2021 obdržel odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací, ve které žadatel požadoval informace související s výkonem práce z domova, tzv. home office.

   žádost
  • Dne 12. 3. 2021 bylo žadateli odesláno vyrozumění o odložení žádosti.

   sdělení
 • 3077/2021/S

  • Dne 23. února 2021 obdržel odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací, ve které žadatel požadoval informace o výši veškerých vyplacených příjmů vedoucích zaměstnanců povinného subjektu za kalendářní rok 2020.

   žádost
  • Dne 9. 3. 2021 byly žadateli informace poskytnuty

   informace
 • 2944/2021/S

  • Dne 23. února 2021 obdržel odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací, ve které žadatel požadoval informace týkající se činnosti Senátu Parlamentu České republiky.

   žádost
  • Dne 9. 3. 2021 byly žadateli informace poskytnuty

   informace
 • 2861/2021/S

  • Dne 19. února 2021 obdržel odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací, ve které žadatel požadoval informace týkající se Návrhu na zrušení usnsesení vlády ČR ze dne 14. 2. 2021 č. 125, a navazujících krizových opatření, dále Návrhu na zahájení řízení zrušení usnesení vlády spojený s návrhem na přednostní projednání návrhu – skupina 63 senátorů.

   žádost
  • Dne 5. 3. 2021 byly žadateli informace poskytnuty.

   informace
 • 2545/2021/S

  • Dne 15. února 2021 obdržel odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací, ve které žadatel požadoval přidělení stálé akreditace a pravidelné informování o činnosti Senátu.

   žádost
  • Dne 1. 3. 2021 byly žadateli informace poskytnuty

   informace
 • 1200/2021/S

  • Dne 25. 1. 2021 obdržel odbor senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací, ve které žadatel požaduje poskytnutí zvukového záznamu z průběhu 6. schůze Ústavně-právního výboru konané dne 20. 1. 2021.

   žádost
  • Dne 27. ledna 2021 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 892/2021/S; 1648/2021/S; 1689/2021/S

  • Dne 18. ledna 2021 obdržel odbor senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se dokumentu „Stanovisko občanských aktivistů a organizací hájících práva dětí, rodičů a rodin k navrhovanému zákonu o náhradním výživném“.

   žádost
  • Dne 2. 2. 2021 byly žadateli informace poskytnuty.

   informace
  • Dne 2. 2. 2021 obdržel odbor senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky stížnost na postup povinného subjektu při vyřízení žádosti o poskytnutí informace ze dne 18. 1. 2021 č. j. 892/2021/S.

   stížnost
  • Dne 2. 2. 2021 byla stěžovateli odeslána odpověď.

   odpověď
  • Dne 2. 2. 2021 obdržel odbor senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky druhou stížnost na postup povinného subjektu při vyřízení žádosti o poskytnutí informace ze dne 18. 1. 2021 č. j. 892/2021/S.

   stížnost
  • Dne 9. 2. 2021 byla stěžovateli odeslána odpověď.

   odpověď
 • 99/2021/S

  • Dne 15. ledna 2021 obdržel odbor senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu žádost o poskytnutí informací týkající se záměru starostky Prahy 10 paní Renaty Chmelové na rekonstrukci budovy Úřadu MČ Prahy 10.

   žádost
  • Dne 27. ledna 2021 bylo žadateli zasláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

   rozhodnutí
 • 627/2021/S

  • Dne 12. ledna 2021 obdržel odbor senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkající se personální politiky Kanceláře Senátu za roce 2020.

   žádost
  • Dne 27. ledna 2021 byla žadatelce informace poskytnuta.

   informace
 • 468/2021/S

  • Dne 11. ledna 2021 obdržel odbor senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací týkajících se darování výrobních linek na výrobu roušek taiwanskou firmou českým společnostem.

   žádost
  • Dne 20. ledna 2021 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 7/2021/S

  • Dne 4. ledna 2021 obdržel odbor senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací k dokumentu „Stanovisko občanských aktivistů a organizací hájících práva dětí, rodičů a rodin k navrhovanému zákonu o náhradním výživném“.

   žádost
  • Dne 18. 1. 2021 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 4/2021/S

  • Dne 4. ledna 2021 obdržel odbor senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací týkající se postupu orgánů činných v trestním řízení při vyšetřování případu XXX.

   žádost
  • Dne 6. ledna 2021 bylo žadatelce odesláno vyrozumění o odložení žádosti.

   sdělení
 • 1/2021/S

  • Dne 4. ledna 2021 obdržel odbor senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací týkající se postupu orgánů činných v trestním řízení při vyšetřování případu XXX.

   žádost
  • Dne 6. ledna 2021 bylo žadatelce odesláno vyrozumění o odložení žádosti.

   sdělení