Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2021

 • 4732/2021/S

  • Dne 17. března 2021 obdržel odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací, ve které žadatel požadoval informace k dokumentu „Memorandum o spolupráci při předávání informací o nahlášených dopravních nehodách a poruchách vozidel a systém odstraňování překážek provozu na pozemních komunikacích tvořených nepojízdným vozidlem“.

   žádost
  • Dne 31. 3. 2021 byly žadateli informace poskytnuty.

   informace
 • 3778/2021/S

  • Dne 4. března 2021 obdržel odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací, kdy žadatel požadoval informace týkající se právní a ekonomické povahy povinného subjektu.

   žádost
  • Dne 16. 3. 2021 byly žadateli informace poskytnuty.

   informace
 • 2991/2021/S; 3536/2021/S

  • Dne 2. března 2021 obdržel odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky doplněnou žádost o poskytnutí informací, kdy žadatel požaduje informace o výši náhrad výdajů spojených s výkonem funkce senátora Ladislava Kose od počátku vzniku jeho mandátu.

   žádost
  • Dne 16. 3. 2021 byly žadateli informace poskytnuty.

   informace
 • 3323/2021/S

  • Dne 28. února 2021 obdržel odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací, ve které žadatel požadoval informace související s výkonem práce z domova, tzv. home office.

   žádost
  • Dne 12. 3. 2021 bylo žadateli odesláno vyrozumění o odložení žádosti.

   sdělení
 • 3077/2021/S

  • Dne 23. února 2021 obdržel odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací, ve které žadatel požadoval informace o výši veškerých vyplacených příjmů vedoucích zaměstnanců povinného subjektu za kalendářní rok 2020.

   žádost
  • Dne 9. 3. 2021 byly žadateli informace poskytnuty

   informace
 • 2944/2021/S

  • Dne 23. února 2021 obdržel odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací, ve které žadatel požadoval informace týkající se činnosti Senátu Parlamentu České republiky.

   žádost
  • Dne 9. 3. 2021 byly žadateli informace poskytnuty

   informace
 • 2861/2021/S

  • Dne 19. února 2021 obdržel odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací, ve které žadatel požadoval informace týkající se Návrhu na zrušení usnsesení vlády ČR ze dne 14. 2. 2021 č. 125, a navazujících krizových opatření, dále Návrhu na zahájení řízení zrušení usnesení vlády spojený s návrhem na přednostní projednání návrhu – skupina 63 senátorů.

   žádost
  • Dne 5. 3. 2021 byly žadateli informace poskytnuty.

   informace
 • 2545/2021/S

  • Dne 15. února 2021 obdržel odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací, ve které žadatel požadoval přidělení stálé akreditace a pravidelné informování o činnosti Senátu.

   žádost
  • Dne 1. 3. 2021 byly žadateli informace poskytnuty

   informace
 • 1200/2021/S

  • Dne 25. 1. 2021 obdržel odbor senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací, ve které žadatel požaduje poskytnutí zvukového záznamu z průběhu 6. schůze Ústavně-právního výboru konané dne 20. 1. 2021.

   žádost
  • Dne 27. ledna 2021 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 892/2021/S; 1648/2021/S; 1689/2021/S

  • Dne 18. ledna 2021 obdržel odbor senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se dokumentu „Stanovisko občanských aktivistů a organizací hájících práva dětí, rodičů a rodin k navrhovanému zákonu o náhradním výživném“.

   žádost
  • Dne 2. 2. 2021 byly žadateli informace poskytnuty.

   informace
  • Dne 2. 2. 2021 obdržel odbor senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky stížnost na postup povinného subjektu při vyřízení žádosti o poskytnutí informace ze dne 18. 1. 2021 č. j. 892/2021/S.

   stížnost
  • Dne 2. 2. 2021 byla stěžovateli odeslána odpověď.

   odpověď
  • Dne 2. 2. 2021 obdržel odbor senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky druhou stížnost na postup povinného subjektu při vyřízení žádosti o poskytnutí informace ze dne 18. 1. 2021 č. j. 892/2021/S.

   stížnost
  • Dne 9. 2. 2021 byla stěžovateli odeslána odpověď.

   odpověď
 • 99/2021/S

  • Dne 15. ledna 2021 obdržel odbor senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu žádost o poskytnutí informací týkající se záměru starostky Prahy 10 paní Renaty Chmelové na rekonstrukci budovy Úřadu MČ Prahy 10.

   žádost
  • Dne 27. ledna 2021 bylo žadateli zasláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

   rozhodnutí
 • 627/2021/S

  • Dne 12. ledna 2021 obdržel odbor senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkající se personální politiky Kanceláře Senátu za roce 2020.

   žádost
  • Dne 27. ledna 2021 byla žadatelce informace poskytnuta.

   informace
 • 468/2021/S

  • Dne 11. ledna 2021 obdržel odbor senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací týkajících se darování výrobních linek na výrobu roušek taiwanskou firmou českým společnostem.

   žádost
  • Dne 20. ledna 2021 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 7/2021/S

  • Dne 4. ledna 2021 obdržel odbor senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací k dokumentu „Stanovisko občanských aktivistů a organizací hájících práva dětí, rodičů a rodin k navrhovanému zákonu o náhradním výživném“.

   žádost
  • Dne 18. 1. 2021 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 4/2021/S

  • Dne 4. ledna 2021 obdržel odbor senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací týkající se postupu orgánů činných v trestním řízení při vyšetřování případu XXX.

   žádost
  • Dne 6. ledna 2021 bylo žadatelce odesláno vyrozumění o odložení žádosti.

   sdělení
 • 1/2021/S

  • Dne 4. ledna 2021 obdržel odbor senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací týkající se postupu orgánů činných v trestním řízení při vyšetřování případu XXX.

   žádost
  • Dne 6. ledna 2021 bylo žadatelce odesláno vyrozumění o odložení žádosti.

   sdělení