Členění Kanceláře Senátu

Kancelář Senátu řídí vedoucí Kanceláře Senátu, která zastupuje Kancelář navenek a je zodpovědná za chod celé instituce.

Organizační řád Kanceláře Senátu

Organizační schéma Kanceláře Senátu

Album vedoucích zaměstnanců Kanceláře Senátu

Útvary Kanceláře Senátu

Vedoucí Kanceláře Senátu