Bezpečnostní ředitelka

Kontakty:

Alexandra Jarošová

Tel:
257 072 721
jarosovaa@senat.cz

Stručná charakteristika:

Bezpečnostní ředitelka se řídí zákonem č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a plní povinnosti na základě písemného pověření vedoucího Kanceláře Senátu a je mu přímo podřízen. Zajišťuje zejména, nikoliv však výlučně následující činnosti:

  • zpracovává a schvaluje přehled pracovních míst nebo funkcí, u nichž je vyžadován přístup k utajované informaci a plní další povinnosti stanovené mu písemně odpovědnou osobou v rozsahu zákona;
  • zajišťuje potvrzování žádostí o vydání osvědčení fyzické osoby;
  • zajišťuje poučení fyzických osob, které mají přístup k utajované informaci, provedení školení, vystavuje Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené, ověřuje splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené, kontroluje dodržování dalších povinností stanovených zákonem;
  • ve spolupráci s příslušnými zaměstnanci Kanceláře Senátu připravuje podmínky pro zajištění bezpečnosti utajovaných informací (administrativní bezpečnost, fyzická bezpečnost, bezpečnost informačních a komunikačních systémů, kryptografická ochrana);
  • spolupracuje s NBÚ na zajištění prověrek určených zaměstnanců na příslušný stupeň utajení;
  • spolupracuje s NBÚ na metodickém vedení fyzických osob, které mají přístup k utajovaným informacím;
  • vede evidenci fyzických osob, které mají přístup k utajované informaci;
  • připravuje podklady pro písemná oznámení NBÚ o případech neoprávněného nakládání s utajovanými informacemi a vede evidenci těchto případů.