Odbor komunikace

Kontakty:

Ing. Mgr. Šárka Jakoubková / ředitelka

Tel:
25707 2392
jakoubkovas@senat.cz

Stručná charakteristika:

Hlavním úkolem Odboru komunikace je řízení marketingových a PR aktivit Senátu v národním i mezinárodním kontextu; zajištění jednotného vizuálního stylu; realizace marketingových výzkumů a zajištění ediční činnosti Senátu. Dále zajišťuje:

 1. koncepční řízení prezentačních a propagačních aktivit Senátu,
 2. posilování „značky“ Senátu,
 3. zajištění jednotné vizuální komunikace; správu manuálu jednotného vizuálního stylu,
 4. předtiskovou přípravu, tiskovou produkci a tisk vybraných materiálů,
 5. plánování, realizaci a vyhodnocení komunikační strategie a jednotlivých kampaní,
 6. plánování a realizaci marketingových výzkumů a jejich promítnutí do komunikační strategie,
 7. udržování strategických vztahů a posilování spolupráce s klíčovými partnery (včetně dodavatelských agentur),
 8. správu rozpočtu OK a budgetů jednotlivých kampaní s důrazem na efektivitu nákladů,
 9. návrh a zajištění propagačních a upomínkových předmětů Senátu,
 10. v koordinaci s tiskovou tajemnicí řízení strategie, obsahového plánu a realizace v oblasti externí a interní komunikace (PR),
 11. grafickou i obsahovou prezentaci Senátu na sociálních sítích,
 12. podíl na správě a aktualizaci internetové a intranetové prezentace Senátu,
 13. návrh a realizaci ediční činnosti Senátu a Kanceláře Senátu.