Oddělení protokolu

Kontakty:

Ing. Valérie Ciprová / vedoucí oddělení

Tel:
25707 2628
Fax:
25753 4478
ciprovav@senat.cz

Stručná charakteristika:

Oddělení protokolu zajišťuje protokolární a organizační záležitosti spojené s výkonem funkce a veřejnou činností předsedy Senátu a místopředsedů Senátu. Při plnění svých úkolů spolupracuje jak s příslušnými útvary orgánů veřejné moci, tak organizačními útvary Kanceláře Senátu, se kterými svůj postup koordinuje. Zajišťuje zejména, nikoliv však výlučně:

  1. ve spolupráci s protokoly dotčených institucí za organizaci setkání předsedy Senátu s prezidentem republiky, předsedou Poslanecké sněmovny, předsedou vlády a dalšími představiteli státní a politické reprezentace České republiky i cizích států;
  2. udržuje styk s diplomatickým protokolem Ministerstva zahraničních věcí, s protokolem Kanceláře Poslanecké sněmovny, Kanceláře prezidenta republiky a protokolárním útvarem Úřadu vlády České republiky;
  3. vede protokol předsedy a místopředsedů Senátu a zajišťuje úkoly s tím spojené;
  4. zabezpečuje přijetí hostů předsedy Senátu a místopředsedů Senátu, zabezpečuje přijetí velvyslanců a jiných představitelů zahraničních zastupitelských úřadů a v rámci oficiálních návštěv i hostů prezidenta republiky, předsedy Poslanecké sněmovny, předsedy vlády a ministra zahraničních věcí;
  5. zajišťuje účast předsedy Senátu a místopředsedů Senátu na slavnostních ceremoniálech a jiných pracovních a společenských akcích a zabezpečuje obdobné akce pořádané předsedou Senátu;
  6. ve spolupráci s Odborem zahraničním protokolárně zajišťuje zahraniční cesty předsedy Senátu a místopředsedů Senátu a delegací vedených předsedou Senátu a místopředsedy Senátu;
  7. protokolárně zajišťuje oficiální tuzemské cesty předsedy Senátu a místopředsedů Senátu;
  8. plní i další protokolární úkoly podle pokynu ředitele sekretariátu předsedy Senátu;
  9. na vyžádání a ve spolupráci s tajemníky, zajišťuje metodicky pro předsedy výborů a stálých a dočasných komisí oficiálně schválené akce;
  10. v koordinaci s Odborem komunikace a vnějších vztahů navrhuje výběr protokolárních darů, zajišťuje nákup protokolárních darů a předmětů a spravuje sklad těchto darů (včetně evidence darů a předmětů).