Sekretariáty místopředsedů Senátu

Kontakty:

Kontakty na sekretariáty místopředsedů Senátu jsou uvedeny na profilech jednotlivých místopředsedů Senátu.

Stručná charakteristika:

Sekretariát místopředsedy Senátu zabezpečuje úkoly spojené s činností místopředsedy Senátu v jeho orgánech i jeho povinnostmi jako senátora. Při plnění těchto úkolů zejména, nikoliv však výlučně:

  • zajišťuje, v součinnosti s Oddělením protokolu, úkoly spojené s vystupováním místopředsedy Senátu navenek;
  • zajišťuje, v součinnosti s Oddělením protokolu, přijímání návštěv a styk místopředsedy Senátu s představiteli státní a politické reprezentace;
  • spolupracuje s Odborem zahraničním při přípravě a realizaci zahraničních cest místopředsedy Senátu a přijetí zahraničních hostů;
  • zajišťuje osobní agendu místopředsedy Senátu, příjem, evidenci, zpracování a uložení jeho korespondence včetně jeho elektronické podoby;
  • ve spolupráci s příslušnými orgány Senátu a organizačními útvary Kanceláře Senátu vyřizuje podání občanů a organizací adresovaná místopředsedovi Senátu;
  • spravuje prostředky na pohoštění a věcné dary svěřené místopředsedovi Senátu;
  • plní i další úkoly dle pokynů místopředsedy Senátu.