Sekretariát vedoucí Kanceláře Senátu

Kontakty:

Tel:
25707 2275
Fax:
25753 4291

Zaměstnanci:

Stručná charakteristika:

Sekretariát vedoucí Kanceláře Senátu plní odborné a organizační úkoly spojené se zabezpečováním činnosti vedoucího Kanceláře Senátu a ředitele ekonomicko správní sekce.

Při plnění těchto úkolů zejména:

  1. podle pokynů vedoucího Kanceláře organizačně zajišťuje porady a jednání vedoucího Kanceláře Senátu,
  2. eviduje úkoly uložené na poradách vedoucích zaměstnanců Kanceláře Senátu a o kontrole jejich plnění informuje vedoucího Kanceláře,
  3. předkládá se svým stanoviskem návrhy určené vedoucímu Kanceláře Senátu ke schválení nebo k informaci,
  4. spolupracuje s odborem zahraničním při přípravě a realizaci zahraničních cest vedoucího Kanceláře Senátu, jakož i s přijetím zahraničních hostů,
  5. předkládá vedoucímu Kanceláře Senátu poštu došlou Kanceláři Senátu s návrhem na její přidělení jednotlivým organizačním útvarům Kanceláře Senátu,
  6. soustřeďuje uplatněné požadavky senátorů související s odborným, technickým a organizačním zajištěním jejich činnosti a zajišťuje bezprostředním kontaktem se zainteresovaným útvarem Kanceláře Senátu jejich vyřízení v optimálních časových i věcných vazbách,
  7. spravuje prostředky na pohoštění a občerstvení svěřené vedoucímu Kanceláře Senátu.