Žádost o vydání/prodloužení průkazu pro vstup do objektů Senátu Parlamentu ČR

Tato žádost je určena pro zaměstnance ministerstev a státních úřadů, kteří v rámci mezirezortní spolupráce docházejí pravidelně do Senátu na pracovní jednání.

Na vydání vstupního průkazu není právní nárok. Písemné oznámení o zamítnutí žádosti se nevydává.

Pomine-li důvod pro vystavení průkazu pro vstup, je instituce povinna zajistit vrácení průkazu na samostatné oddělení personální Kanceláře Senátu.

Vyplněné žádosti zasílejte na adresu:
ČR - Kancelář Senátu
vedoucí Kanceláře Senátu Ing. Jana Vohralíková
Valdštejnské nám. 17/4
118 01   Praha 1

Průkazy vydávané na základě této žádosti mají platnost do konce kalendářního roku, tedy do 31.12.