Expert/expertka EU (Odbor zahraniční)

Vloženo:23.08.2019
Kdo:Kancelář Senátu
Místo:Praha
Pozice:Expert/expertka EU (Odbor zahraniční)
Náplň:Zabezpečení odborného zázemí pro projednávání evropské agendy Senátem Parlamentu ČR v následujících oblastech (evropských politikách): ochrana spotřebitele, zaměstnanost, sociální politika, zdraví, věda, výzkum, vzdělání, mládež, telekomunikace, technologie, doprava, jaderná energie a aspekty vnitřního trhu související s výše uvedenými politikami. Konkrétní náplní práce je zpracovávání anotací k evropským dokumentům návrhům právních aktů a komunikačním dokumentům Komise), příprava podkladů pro jednání výborů a pléna Senátu včetně vlastní analýzy věcné a právní stránky projednávaných evropských dokumentů a kritického zhodnocení stanovisek k evropským dokumentům zpracovaných vládou; spolupráce se senátory při přípravě projednávání těchto dokumentů; překlady senátních usnesení k evropským tiskům do angličtiny; spolupráce v otázkách evropských záležitostí s útvary uvnitř Senátu a s útvary obdobného charakteru mimo Senát v rámci ČR i v rámci členských států EU; spolupráce při evidenci a šíření informací týkajících se projednávání dokumentů EU v Senátu a následného vývoje v rámci legislativního procesu v EU; informování Senátu a jeho orgánů o dění v evropských institucích; další konzultační a analytická činnost dle zadání vedoucího oddělení a ředitele odboru.
Požadavky:VŠ magisterského stupně právního, ekonomického či politologického směru; výborná znalost AJ podmínkou; znalost FJ na komunikativní úrovni výhodou; profesní zájem o evropské právo a politiku zejména ve výše uvedených oblastech; výborná orientace v evropském institucionálním právu a evropském legislativním procesu; orientace v parlamentních procedurách ČR; ochota prohlubovat si znalosti ve výše uvedených evropských politikách. Schopnost rychlého zařazení do dynamického pracovního kolektivu, zvládání stresových situací, spolehlivost, samostatnost, komunikační a organizační schopnosti. Trestní bezúhonnost.
Nabízíme:Platová třída 12; pracovní poměr na dobu určitou (1 rok) s možností následného prodloužení po dobu RD.
Nástup:Předpokládaný říjen 2019 nebo dle dohody.
Kontakt:Mgr. Eva Vrublová
tel: 257 072 750
e-mail: vrublovae@senat.cz
Poznámka:Strukturovaný životopis, motivační dopis společně s kopiemi dokladů o dosaženém vzdělání zašlete do 20. září 2019 do 9:00 hod. na e-mailovou adresu vrublovae@senat.cz, případně na adresu: Mgr. Eva Vrublová, vedoucí Samostatného oddělení personálního; ČR - Kancelář Senátu; Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1. Obálku označte: Výběrové řízení – NEOTVÍRAT. Kancelář Senátu si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu.