Výroční zprávy Kanceláře

Výroční zprávy Kanceláře Senátu umožňují návštěvníkům senátních webových stránek a dalším zájemcům se seznámit s náplní práce této organizace.

Výroční zprávy jsou zpracovávány od roku 2005 a jsou vydávány vždy ke konci března následujícího roku.

Přehled všech výročních zpráv: