Všechny projednávané dokumenty EU

Filtrovat záznamy podle
Období Týden  
Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručení Pověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboru Gestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČR Dožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscích Schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + Eurovoc Podklady odborného aparátu a další informace + kontakt
Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky

Legenda k označování tisků EU


Číslo senátního tisku se přiděluje dokumentům, jimiž se pověřený výbor rozhodl zabývat.
Číslo má formát T<nnn>/<oo>, kde T označuje typ tisku, <nnn> je pořadové číslo v jediné
evropské číselné řadě (je nezávislé na typu dokumentu) a <oo> je dvojciferné číslo funkčního období Senátu.
Čísla tisků se přidělují jen dokumentům doručeným po 1.5.2004.

Označení typu tisku EU může nabývat hodnot N (návrh legislativního aktu),
K (komunikační dokument), M (dokument mezivládní spolupráce) nebo J (ostatní nedefinované případy).

Příklad označení senátního tisku EU: K 001/04
(Jedná se tedy o tisk EU č. 1 ze 4. funkčního období Senátu, z kategorie komunikačních dokumentů.)