Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
K 031/12 (CZ) 16.7.19 (CZ) 36 11313/19 333
Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2018 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
K 030/12 (CZ) 20.6.19 (CZ) 32 10251/19 285
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Společně při dosahování cílů energetické unie a opatření v oblasti klimatu - vytvoření základů pro úspěšný přechod na čistou energii
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
J 029/12 (CZ) 20.6.19 (CZ) 32 10520/19 4403
Doporučení Komise ze dne 18. 6. 2019 k návrhu integrovaného vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu pokrývajícího období 2021-2030
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
J 028/12 (CZ) 5.6.19 (CZ) 30 9927/19 503
Doporučení pro doporučení Rady k Národnímu programu reforem České republiky na rok 2019 a stanovisko Rady ke Konvergenčnímu programu České republiky z roku 2019
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
K 027/12 (CZ) 29.5.19 (CZ) 29 9817/19 261
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Stanovisko Komise k žádosti Bosny a Hercegoviny o členství v Evropské unii
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
K 026/12 (CZ) 29.5.19 (CZ) 29 9810/19 260
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2019
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
K 025/12 (CZ) 24.4.19 (CZ) 24 8799/19 186
Sdělení Komise Efektivnější rozhodování v oblasti sociální politiky: určení oblastí pro přechod k hlasování kvalifikovanou většinou
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
K 024/12 (CZ) 15.4.19 (CZ) 23 8648/19 178
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšování právní úpravy - hodnocení a potvrzení závazku
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
K 023/12 (CZ) 15.4.19 (CZ) 23 8302/19 149
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí 2019: Evropa, která chrání své občany a zlepšuje kvalitu jejich života
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
M 022/12 (CZ) 8.4.19 (CZ) 22 8357/19 32
Návrh doporučení Rady, kterým se hodnotí pokrok zúčastněných členských států při plnění závazků přijatých v rámci Stálé strukturované spolupráce (PESCO), předložený Radě vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
Nebude projednán plénem Senátu (VZOB)
Historie