Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
J 074/12 (CZ) 9.10.20 (CZ) 100 11606/20 621
Návrh doporučení Rady o rovnosti, začlenění a účasti Romů
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 073/12 (CZ) 17.9.20 (CZ) 97 10887/20 575
dělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Roční strategie pro udržitelný růst 2021
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
J 072/12 (CZ) 24.8.20 (CZ) 94 10201/20 448
Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se České republice poskytuje dočasná podpora podle nařízení Rady (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19
Nebude projednán plénem Senátu (VEU)
Historie
N 071/12 (CZ) 16.7.20 (CZ) 88 9753/20 314
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní
Nebude projednán plénem Senátu (VEU)
Historie
K 070/12 (CZ) 17.7.20 (CZ) 88 9780/20 318
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Krátkodobá zdravotní připravenost EU na rozšíření onemocnění COVID-19
Nebude projednán plénem Senátu (VEU)
Historie
K 069/12 (CZ) 10.7.20 (CZ) 87 9538/20 324
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Příprava na změny Sdělení o připravenosti na konci přechodného období mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím
Nebude projednán plénem Senátu (VEU)
Historie
K 068/12 (CZ) 9.7.20 (CZ) 87 9390/20 301
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vodíková strategie pro klimaticky neutrální Evropu
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 067/12 (CZ) 9.7.20 (CZ) 87 9389/20 299
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Cesta ke klimaticky neutrálnímu hospodářství: Strategie EU pro integraci energetického systému
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 066/12 (CZ) 1.7.20 (CZ) 86 9262/20 272
Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2019 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
K 065/12 (CZ) 22.6.20 (CZ) 85 9021/20 245
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské investiční bance Strategie EU pro vakcíny COVID-19
Nebude projednán plénem Senátu (VEU)
Historie