Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
K 010/13 (CZ) 4.12.20 (CZ) 4 13678/20 790
Sdělení Komise Evropském parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálním výboru a Výboru regionů o Evropském akčním plánu pro demokracii
Zařazen na schůzi pověřeného výboru (VEU)
Historie
K 009/13 (CZ) 4.12.20 (CZ) 4 13665/20 784
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská média v digitální dekádě: Akční plán na podporu oživení a transformace
Zařazen na schůzi pověřeného výboru (VEU)
Historie
K 008/13 (CZ) 26.11.20 (CZ) 3 13158/20 761
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálním výboru a Výboru regionů Farmaceutická strategie pro Evropu
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 007/13 (CZ) 25.11.20 (CZ) 3 13351/20 767
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské správě dat (Akt o správě dat)
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 006/13 (CZ) 17.11.20 (CZ) 2 13081/20 698
Sdělení Komise Evropském parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálním výboru a Výboru regionů Unie rovnosti: strategie pro rovnost LGBTIQ osob na období 2020-2025
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 005/13 (CZ) 16.11.20 (CZ) 2 12974/20 724
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vytvoření Evropské zdravotní unie: posílení odolnosti EU vůči přeshraničním zdravotním hrozbám
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 004/13 (CZ) 16.11.20 (CZ) 2 12973/20 727
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách, kterým se zrušuje rozhodnutí 1082/2013/EU
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 003/13 (CZ) 16.11.20 (CZ) 2 12972/20 726
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 851/2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 002/13 (CZ) 16.11.20 (CZ) 2 12971/20 725
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení úlohy Evropské agentury pro léčivé přípravky v rámci připravenosti na krize a jejich řešení, pokud se týče léčivých přípravků a zdravotnických prostředků
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 001/13 (CZ) 30.10.20 (CZ) 103 12477/20 682
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie