Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
K 125/13 (CZ) 9.11.21 (CZ) 53 13638/21 1169
Pracovní dokument Evropské služby pro vnější činnost - Strategický kompas pro bezpečnost a obranu - Za Evropskou unii, která chrání své občany, hodnoty a zájmy a přispívá k mezinárodnímu míru a bezpečnosti
K projednání pověřeným výborem (VZOB)
Historie
K 124/13 (CZ) 1.12.21 (CZ) 56 14675/21 30
Společné sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Global Gateway
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 123/13 (CZ) 3.12.21 (CZ) 56 14667/21 764
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Společné řešení současných a nových výzev spojených s onemocněním COVID-19
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 122/13 (CZ) 2.12.21 (CZ) 56 14458/21 757
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady pozměňující nařízení (EU) 2018/1727 Evropského parlamentu a Rady a rozhodnutí Rady 2005/671/SVV, pokud jde o digitální výměnu informací v případech terorismu
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 121/13 (CZ) 3.12.21 (CZ) 56 14684/21 756
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady zřizující platformu pro spolupráci společných vyšetřovacích týmů a pozměňující nařízení (EU) 2018/1726
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 120/13 (CZ) 3.12.21 (CZ) 56 14706/21 767
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady pozměňující rozhodnutí Rady 2005/671/SVV, pokud jde o jeho soulad s unijními pravidly pro ochranu osobních dat
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 119/13 (CZ) 24.11.21 (CZ) 55 14145/21 740
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Roční analýza udržitelného růstu 2022
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 118/13 (CZ) 7.12.21 (CZ) 57 14755/21 753
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních vůči dopravcům, kteří usnadňují nebo vykonávají obchodování s lidmi nebo převaděčství migrantů v souvislosti s nedovoleným vstupem na území Evropské unie
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 117/13 (CZ) 25.11.21 (CZ) 55 14396/21 32
Společné sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Reakce na státem podporované zneužívání migrantů na vnějších hranicích EU jako politického nástroje
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 116/13 (CZ) 26.11.21 (CZ) 55 14386/21 734
Návrh nařízení o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (přepracované znění)
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie