Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
K 098/13 (CZ) 19.10.21 (CZ) 50 12996/21 644
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2021
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 097/13 (CZ) 19.10.21 (CZ) 50 13003/21 645
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise na rok 2022 Společně za silnější Evropu
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 096/13 (CZ) 20.10.21 (CZ) 50 13010/21 649
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě podle čl. 16 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
J 095/13 (CZ) 11.10.21 (CZ) 49 12357/21 612
Návrh rozhodnutí Rady o částečném pozastavení uplatňování Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o usnadnění udělování víz
Zařazen na schůzi pověřeného výboru (VEU)
Historie
K 094/13 (CZ) 14.10.21 (CZ) 49 12682/21 660
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Řešení nárůstu cen energie: soubor opatření a podpor
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 093/13 (CZ) 15.10.21 (CZ) 49 12884/21 627
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/746, pokud jde o přechodná ustanovení pro některé diagnostické zdravotnické prostředky in vitro a odklad použitelnosti požadavků v případě prostředků vyráběných a používaných v rámci zdravotnických zařízení
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 092/13 (CZ) 12.10.21 (CZ) 49 12761/21 591
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Obnovený Akční plán EU proti převaděčství migrantů na období 2021-2025
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 091/13 (CZ) 12.10.21 (CZ) 49 12742/21 590
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o zprávě o migraci a azylu
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 090/13 (CZ) 1.10.21 (CZ) 47 12425/21 592
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o uplatňování směrnice 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 089/13 (CZ) 27.9.21 (CZ) 47 12184/21 579
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie