Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
J 086/13 (CZ) 21.9.21 (CZ) 46 11812/21 6650
Doporučení Komise ze dne 16.9.2021 o zajištění ochrany, bezpečnosti a posílení postavení novinářů a dalších pracovníků sdělovacích prostředků v Evropské unii
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 085/13 (CZ) 24.9.21 (CZ) 46 12183/21 547
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 084/13 (CZ) 6.8.21 (CZ) 39 12116/21 417
Zpráva Komise Výroční zpráva za rok 2020 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty
Nebude projednán plénem Senátu (VEU)
Historie
K 083/13 (CZ) 26.7.21 (CZ) 38 10341/21 705
Pracovní dokument útvarů Komise Zpráva o právním státu 2021 Kapitola o stavu právního státu v Česku
Nebude projednán plénem Senátu (VEU)
Historie
K 082/13 (CZ) 26.7.21 (CZ) 38 10341/21 700
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zpráva o právním státu 2021 Stav právního státu v Evropské unii
Nebude projednán plénem Senátu (VEU)
Historie
N 081/13 (CZ) 30.7.21 (CZ) 38 11130/21 429
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1153, pokud jde o přístup příslušných orgánů k centralizovaným registrům bankovních účtů prostřednictvím jednotného přístupového místa
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 080/13 (CZ) 22.7.21 (CZ) 37 10290/21 422
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích doprovázejících převody finančních prostředků a některých kryptoaktiv (přepracované znění)
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 079/13 (CZ) 22.7.21 (CZ) 37 10289/21 423
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o mechanismech, které mají být zavedeny členskými státy pro předcházení zneužívání finančního systému k praní špinavých peněž nebo financování terorismu, a o zrušení směrnice (EU) 2015/849
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 078/13 (CZ) 22.7.21 (CZ) 37 10287/21 421
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Úřad pro boj proti praní špinavých peněz a boj proti financování terorismu a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 077/13 (CZ) 22.7.21 (CZ) 37 10286/21 420
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 1308/2006 o předcházení zneužití finančního systému pro účely praní peněz nebo financování terorismu
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie