Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
K 058/13 (CZ) 1.7.21 (CZ) 34 10404/21 345
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti EU - na cestě k posílenému, propojenému, odolnému a prosperujícímu venkovu do roku 2040
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 057/13 (CZ) 1.7.21 (CZ) 34 10382/21 347
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o spotřebitelských úvěrech
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 056/13 (CZ) 18.6.21 (CZ) 32 9212/21 380
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů První ponaučení z pandemie COVID-19
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 055/13 (CZ) 17.6.21 (CZ) 32 9902/21 20
Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o vztazích mezi EU a Ruskem - vystupovat proti Rusku, omezovat jej a spolupracovat s ním
K projednání dožádaným výborem (VZOB)
Historie
K 054/13 (CZ) 3.6.21 (CZ) 30 9441/21 277
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě "Strategie pro zajištění plně funkčního a odolného schengenského prostoru"
Zařazen na schůzi pověřeného výboru (VEU)
Historie
N 053/13 (CZ) 3.6.21 (CZ) 30 9471/21 281
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 910/2014, pokud jde o zřízení rámce pro evropskou digitální identitu
Zařazen na schůzi pověřeného výboru (VEU)
Historie
N 052/13 (CZ) 3.6.21 (CZ) 30 9442/21 278
Návrh nařízení Rady o vytvoření a fungování hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis a o zrušení nařízení (EU) č. 1053/2013
Zařazen na schůzi pověřeného výboru (VEU)
Historie
J 051/13 (CZ) 2.6.21 (CZ) 30 9058/21 503
Doporučení Rady, kterým se vydává stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Česka z roku 2021
Nebude projednán plénem Senátu (VEU)
Historie
K 050/13 (CZ) 12.5.21 (CZ) 27 8753/21 400
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Cesta ke zdravé planetě pro všechny Akční plán EU: "Vstříc nulovému znečištění ovzduší, vod a půdy"
Nebude projednán plénem Senátu (VEU)
Historie
K 049/13 (CZ) 7.5.21 (CZ) 26 8553/21 350
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Aktualizace nové průmyslové strategie 2020: budování silnějšího jednotného trhu pro oživení Evropy
Nebude projednán plénem Senátu (VEU)
Historie