Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. K 097/10
(976 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nová agenda pro dovednosti pro Evropu Společně pracovat na posílení lidského kapitálu, zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 10038/16  a číslem Komise COM (2016) 381.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 14.06.2016.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Václav Hampl.

Gestorem vlády je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 15.09.2016.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 14.12.2016.
Svým usnesením č. 50 ze dne 14.12.2016, v hlasování č. 4 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: spolupráce v oblasti vzděláváníkonkurenceschopnoststupeň vzdělánípolitika vzdělávánídoplnění kvalifikaceosvojování vědomostíodborné školstvípřístup k zaměstnáníodborná kvalifikaceprůběžná profesní příprava

Seznam tisků