Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. N 103/10
(1295 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 11494/16  a číslem Komise COM (2016) 479.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 26.07.2016.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jan Látka.

Gestorem vlády je Ministerstvo životního prostředí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 15.09.2016.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 30.11.2016.
Svým usnesením č. 39 ze dne 30.11.2016, v hlasování č. 31 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 27.03.2017

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: sledování životního prostředíúčty agrárního sektoruzměna klimatuzprostředkování datpolitika životního prostředí EUkontrola znečištěnízemědělské využívání půdyskleníkový plynevropská lesnická politika

Seznam tisků