Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. K 104/10
(1197 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 11333/16  a číslem Komise COM (2016) 501.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 26.07.2016.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jan Látka.

Gestorem vlády je Ministerstvo dopravy.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 15.09.2016.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 30.11.2016.
Svým usnesením č. 39 ze dne 30.11.2016, v hlasování č. 31 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 27.03.2017

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: prevence znečištěníekologické vozidloznečišťování motorovými vozidlysnižování plynných emisísilniční dopravamotorové vozidloskleníkový plynobnovitelná energienovinka

Seznam tisků