Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. K 109/10
(1082 kB)
Zpráva Komise Výroční zpráva za rok 2015 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 11890/16  a číslem Komise COM (2016) 471.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 04.09.2016.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Václav Hampl.

Gestorem vlády je Úřad vlády.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 31.10.2016.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 30.11.2016.
Svým usnesením č. 26 ze dne 30.11.2016, v hlasování č. 10 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: legislativní procesvztahy mezi institucemilegislativní proces EUprincip subsidiarityHospodářská a měnová uniezpráva o činnostinárodní parlament

Seznam tisků