Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. N 112/10
(926 kB)
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 12254/16  a číslem Komise COM (2016) 593.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 16.09.2016.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Libor Michálek.

Gestorem vlády je Ministerstvo kultury.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 16.11.2016.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 09.03.2017.
Svým usnesením č. 128 ze dne 09.03.2017, v hlasování č. 60 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: audiovizuální průmyslkulturní dědictvídigitální technologieautorské právointernetjednotný trhpřenosová síťreprodukovánípřeshraniční tok dattransevropská síť

Seznam tisků