Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. N 116/10
(1316 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 12257/16  a číslem Komise COM (2016) 591.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 16.09.2016.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Lumír Aschenbrenner.

Gestorem vlády je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 21.11.2016.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 14.12.2016.
Svým usnesením č. 55 ze dne 14.12.2016, v hlasování č. 23 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 27.03.2017

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: regulace telekomunikacíčinnost orgánůorganizace EUtransevropská síťinformační technologiepřenosová síť

Seznam tisků