Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. N 118/10
(595 kB)
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 12184/16  a číslem Komise COM (2016) 604.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 15.09.2016.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Vladimír Plaček.

Gestorem vlády je Ministerstvo financí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 21.10.2016.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 08.03.2017.
Svým usnesením č. 113 ze dne 08.03.2017, v hlasování č. 41 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 27.03.2017

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: položky závazkůfinanční řízenírozpočtová pravidlasouhrnný rozpočet (EU)

Seznam tisků