Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. K 125/10
(1331 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise na rok 2017 pro Evropu, která chrání, posiluje a brání
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 13668/16  a číslem Komise COM (2016) 710.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 26.10.2016.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Václav Hampl.

Gestorem vlády je Úřad vlády.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 28.11.2016.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 18.01.2017.
Svým usnesením č. 69 ze dne 18.01.2017, v hlasování č. 5 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: akční programHospodářská a měnová unietelekomunikaceprostor svobody, bezpečnosti a právajednotný trhmigrační politika EUvyjednávání dohody (EU)práce mládežespolečná zahraniční a bezpečnostní politika

Seznam tisků