Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. K 003/11
(1469 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2016
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 14302/16  a číslem Komise COM (2016) 715.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 10.11.2016.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Václav Hampl.

Gestorem vlády je Ministerstvo zahraničních věcí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 08.12.2016.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 18.01.2017.
Svým usnesením č. 72 ze dne 18.01.2017, v hlasování č. 10 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 30.03.2017

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: TureckoČerná Horaregionální spolupráceRepublika Srbskodemokratizacerozšiřování Evropské unieBosna a HercegovinaKosovoBývalá jugoslávská republika MakedonieAlbánie

Seznam tisků