Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. N 005/11
(1345 kB)
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 14875/16  a číslem Komise COM (2016) 723.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 25.11.2016.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jiří Dušek.

Gestorem vlády je Ministerstvo spravedlnosti.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 19.01.2017.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 19.04.2017.
Svým usnesením č. 145 ze dne 19.04.2017, v hlasování č. 37 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 02.03.2018

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: podnik v potížíchpodpora restrukturalizacesolventnostzrušení společnostipodpora podnikáníčlenský stát EUprávo společnostípřibližování legislativy

Seznam tisků