Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. N 011/11
(2138 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o správě energetické unie, kterým se mění směrnice 94/22/ES, směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, nařízení (ES) č. 663/2009, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice Rady 2009/119/ES, směrnice 2010/31/EU, směrnice 2012/27/EU, směrnice 2013/30/EU a směrnice Rady (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení (EU) č. 525/2013
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 15090/16  a číslem Komise COM (2016) 759.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 02.12.2016.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jaroslav Doubrava.

Gestorem vlády je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 03.03.2017.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 19.04.2017.
Svým usnesením č. 155 ze dne 19.04.2017, v hlasování č. 47 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: obnovitelná energievýkonnost energetikysnižování plynných emisískleníkový plynenergetický výzkumenergetická diverzifikacejednotný trh

Seznam tisků