Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. N 012/11
(1708 kB)
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění)
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 15120/16  a číslem Komise COM (2016) 767.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 02.12.2016.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jaroslav Doubrava.

Gestorem vlády je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 03.03.2017.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 19.04.2017.
Svým usnesením č. 155 ze dne 19.04.2017, v hlasování č. 47 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 02.03.2018

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: snižování plynných emisískleníkový plynspotřeba energieobnovitelná energieobnovitelné zdrojeznečišťování atmosféryúspora energieprogram EUspolupráce v oblasti životního prostředí

Seznam tisků