Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. N 021/11
(1087 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (Text s významem pro EHP a Švýcarsko)
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 15642/16  a číslem Komise COM (2016) 815.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 16.12.2016.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Šárka Jelínková.

Gestorem vlády je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 24.01.2017.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 08.03.2017.
Svým usnesením č. 110 ze dne 08.03.2017, v hlasování č. 27 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: nepracující část obyvatelstvapodpora v nezaměstnanostilegislativa sociálního zabezpečeníčlenský stát EUpříspěvek na péčirodinné přídavkysladění sociálních zabezpečení

Seznam tisků