Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. K 017/11
(886 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů, milník na cestě ke spolupracující, propojené a automatizované mobilitě
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 15203/16  a číslem Komise COM (2016) 766.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 05.12.2016.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jaroslav Doubrava.

Gestorem vlády je Ministerstvo dopravy.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 08.03.2017.
Svým usnesením č. 119 ze dne 08.03.2017, v hlasování č. 47 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 06.06.2017

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: vozidlonovinkadigitální technologieinformační technologiebezpečnost silničního provozudopravní infrastrukturaochrana údajůspolečná dopravní politikasilniční dopravainteligentní transportní systém

Seznam tisků