Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. K 020/11
(613 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšování a modernizace vzdělávání
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 15418/16  a číslem Komise COM (2016) 941.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 13.12.2016.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Eva Syková.

Gestorem vlády je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 07.03.2017.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 20.07.2017.
Svým usnesením č. 224 ze dne 20.07.2017, v hlasování č. 51 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 11.12.2017

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: spolupráce v oblasti vzděláváníkvalita výukynová pedagogikapřístup ke vzděláníškolský systémstupeň vzdělánívzděláváníreforma školství

Seznam tisků