Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. N 025/11
(1623 kB)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014 a ruší nařízení Rady (ES) č. 1987/2006
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 15813/16  a číslem Komise COM (2016) 882.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 23.12.2016.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Tomáš Grulich.

Gestorem vlády je Ministerstvo vnitra.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 06.04.2017.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 31.05.2017.
Svým usnesením č. 168 ze dne 31.05.2017, v hlasování č. 19 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 27.09.2017

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: ochrana údajůinformační systémpolitika spolupráceevropská bezpečnostvnější hranice Evropské uniemigrační politika EUhraniční kontrolaSchengenský informační systémprostor svobody, bezpečnosti a právavýměna informací

Seznam tisků